Fotogaléria 2018
 
 
CAX "ISTAR"
príslušníci z prieskumnej roty práporu ISTAR z Prešova
25. 6. - 29. 6. 2018
  
  
  
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021