Aktuality

13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022 
sa pripravuje v termíne
20. - 21. 10. 2022
 

 
Liptovský Mikuláš

 

KATEDRA BEZPEČNOSTI A OBRANY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk

 
© KIS AOS 2022