h
Zamestnanci katedry

Profesori
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc.
vedúci katedry
0960 422792
 vojtech.jurcak@aos.sk
 prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc.
0960 422619
 ladislav.hofreiter@aos.sk

Docenti
 doc. Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD.
0960 422620
 ivan.majchut@aos.sk
 doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD.
0960 422162
 peter.spily@aos.sk

Odborní asistenti
 Ing. Daniel BREZINA, PhD.
0960 423951
 daniel.brezina@aos.sk
 Ing. Rudolf PÁSTOR
0960 423199
 rudolf.pastor@aos.sk
 Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD.
0960 422618
 juraj.simko@aos.sk
 JUDr. Tomáš MARTAUS
0960 423313
 tomas.martaus@aos.sk

Sekretariát
 Katarína ERHARDTOVÁ
0960 422874
 katarina.erhardtova@aos.sk

 

KATEDRA BEZPEČNOSTI A OBRANY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk

 
© KIS AOS 2022