Projekty  

Názov projektu:
    Spôsob boja s extrémizmom v OS SR
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 03/19
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/19
 
viac >
 

Názov projektu:
    Prostriedky delostreleckého prieskumu (SEMI MO SR)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 05/18
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/19
 
viac >
 

Názov projektu:
    Systém prípravy a spolupráce jednotiek OS SR a zložiek Integrovaného záchranného systému aplikáciou krízových scenárov s podporou simulačných nástrojov
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 04/17
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/18
 
viac >
 

Názov projektu:
    Analýza faktorov ovplyvňujúcich efektivitu výcviku profesionálnych vojakov OS SR v jeho jednotlivých fázach a profesijné využitie vojakov OS SR v bojových a nebojových operáciách
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 05/17
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/18
 
viac >
 

Názov projektu:
    Identifikácia príznakov vedenia hybridnej vojny (SEMPO MO SR)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 04/16
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/17
 
viac >
 

Názov projektu:
    Delostrelecký zbraňový systém budúcnosti - zvýšenie spôsobilostí delostrelectva OS SR(SEMPO MO SR)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 05/16
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/16
 
viac >
 

Názov projektu:
    Pracovisko analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození (PASIBO) - Analysis and Simulation of Information and Security Threats Workplace
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 06/15
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/15
 
viac >
 

Názov projektu:
    SIMS – Smart Information for Mission Success (EDA)
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 05/10
Koniec riešenia projektu (MM/YY): 12/12
 
viac >
 

 

KATEDRA BEZPEČNOSTI A OBRANY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk

 
© KIS AOS 2022