Vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie    
Katedra bezpečnosti a obrany pripravuje študentov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akreditovaných študijných programoch.
  Garantuje:
 1. Bakalárske štúdium v študijnom programe
  Bezpečnosť a obrana štátu
 2. Magisterské štúdium v študijnom programe
  Bezpečnosť a obrana štátu - denná forma štúdia
  Bezpečnosť a obrana štátu - externá forma štúdia
 3. Doktorandské štúdium v študijnom programe
  Bezpečnosť a obrana štátu - denná forma štúdia
  Bezpečnosť a obrana štátu - externá forma štúdia

 

KATEDRA BEZPEČNOSTI A OBRANY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk

 
© KIS AOS 2022