Konferencie  

13. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2022"
20. - 21. október 2022
 

12. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2021"
21. - 22. október 2021
 

11. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2020"
23. október 2020
 

10. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2019"
24. - 25. október 2019
 

9. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2018"
25. - 26. október 2018
 

8. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2017"
26. - 27. október 2017
 

7. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2016"
27. - 28. október 2016
 

6. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2015"
22. - 23. október 2015
 

5. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2014"
2. - 3. október 2014
 

4. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013"
16. - 17. október 2013
 

3. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2012"
17. - 18. október 2012
 

Aktuálne problémy reformy ozbrojených síl
 "14th INTEROPERABILITY CONFERENCE 2012"
29. marec 2012
 

2. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2011"
18. - 19. október 2011
 

1. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2010"
28. - 29. október 2010
 

Vojensko-odborný seminár
 "TERMINOLÓGIA V TAKTIKE A OPERAČNOM UMENÍ"
27. apríl 2010
 

Operácie medzinárodného krízového manažmentu
 "11th INTEROPERABILITY CONFERENCE 2009"
2. apríl 2009
 

 

KATEDRA BEZPEČNOSTI A OBRANY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk

 
© KIS AOS 2022