Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy
DPŠ
Konferencie
Zborníky
Projekty
Publikačná činnosť
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
ŠTÚDIUM
Vo všetkých študijných programoch bakalárskeho štúdia (Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti) zabezpečuje katedra vyučovanie nasledovných predmetov:
 
I. stupeň vzdelávania:
 • FILOZOFIA A ETIKA (v rozsahu 28 hodín za semester)
 • PEDAGOGIKA A PSYCHOLÓGIA (v rozsahu 28 hodín za semester)
 • POLITOLÓGIA (v rozsahu 42 hodín za semester)
 • SOCIOLÓGIA (v rozsahu 28 hodín za semester)
 • MANAŽÉRSKA KOMINIKÁCIA A VODCOVSTVO (v rozsahu 56 hodín za semester)
 • ANGLICKÝ JAZYK I. – V. (v rozsahu 42 hodín za semester všetky ŠP)
 • RELIGIONISTIKA (v rozsahu 28 hodín za semester - výberový predmet)
II. stupeň vzdelávania:
 • PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VEDENIA OPERÁCIÍ (v rozsahu 20 hodín za semester)
 • SOCIOLÓGIA V OS SR (v rozsahu 56 hodín za semester)
 • FILOZOFICKÉ OTÁZKY VOJNY A MIERU (v rozsahu 18 hodín za semester)
 • KONVERZAČNÉ CVIČENIA Z ANGLICKÉHO JAZYKA I. – V.
  (pre začiatočníkov v rozsahu 20 hodín za semester)
 • KONVERZAČNÉ CVIČENIA Z ANGLICKÉHO JAZYKA I. – V.
  (pre pokročilých v rozsahu 20 hodín za semester)
 • KONVERZAČNÉ CVIČENIA Z ANGLICKÉHO JAZYKA VÝBER
  (v rozsahu 28 hodín za semester všetky ŠP)
 • RUSKÝ JAZYK I. – II. (v rozsahu 42 hodín za semester)
 • NEMECKÝ JAZYK I. – II. (v rozsahu 42 hodín za semester)
 • ŠPECIALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA AJ I. - II. (28 hodín za semester VSIS)
III. stupeň vzdelávania:
 • SOCIÁLNA POLITIKA (v rozsahu 16 hodín za semester)
 • MANAŽMENT VOJENSKÉHO PERSONÁLU (v rozsahu 16 hodín za semester)
 • MANAŽMENT ZMIEN V OS SR (v rozsahu 16 hodín za semester)
 • ODBORNÝ CUDZÍ JAZYK AJ I. – II. (v rozsahu 46 hodín za semester EVSIS)
 • ODBORNÝ CUDZÍ JAZYK I. – II. (v rozsahu 50 hodín za semester EZSČ)

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016