Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy
DPŠ
Konferencie
Zborníky
Projekty
Publikačná činnosť
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
ZBORNÍKY
 
    Konferencie a semináre:
 
Nové trendy profesijnej prípravy v Ozbrojených silách
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov 2021
Manažment ľudských zdrojov v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch 2019
Aktuálne otázky regrutácie a stabilizácie personálu v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch 2018
Možné prístupy k príprave vojenských elít 2017
Potenciál riadenia rozmanitosti a rodovej rovnosti v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch 2016
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2015
Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka 2014
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2014
Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov v školách zameraných na bezpečnosť 2013
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2013
Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií 2012
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2012
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2011
Vybrané sociologické problémy úplnej profesionalizácie 2011
Komplexné sociálne zabezpečenie profesionálneho vojaka 2010
Etika 2005
Vodcovstvo 2004
Aktuálne otázky OS SR vo svetle prístupových procesov do NATO 2003
Miesto a úlohy sociálno psychologického výcviku 2002

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016