Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy
DPŠ
Konferencie
Zborníky
Projekty
Publikačná činnosť
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
REZORTNÉ PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA
 
  Názov štúdie realizovateľnosti: Rozvoj vodcovských - líderských kompetencií profesionálnych vojakov
  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD.
Zadanie projektu
 
- doba trvania prijektu: 2021 - 2024
 
  Názov štúdie realizovateľnosti: Vzdelávanie a rozvoj veliteľov v podmienkach OS SR
  Štúdia realizovateľnosti č. 4 - 2019
  Vedúci štúdie realizovateľnosti: doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD.
Zadanie štúdie
 
- doba trvania štúdie 2019 - 2020

  Názov projektu: Ľudsko-právne aspekty organizácie a činnosti vojsk
  Projekt č. VV č.07-2016
  Vedúci projektu: PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD.
 
- projekt ukončený v marci 2018

  Názov projektu: Príprava dôstojníckeho zboru ozbrojených síl slovenskej republiky na prevzatie sociálnej pozície vojenskej elity v ozbrojených silách slovenskej republiky a v spoločnosti
  Projekt č. VV č.06-2016
  Vedúci projektu: doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD.
 
- projekt ukončený v marci 2018

  Názov projektu: Komplexná metodika hodnotenia bezpečnostného prostredia
  Projekt č. AgMO 9
  Harmonogram riešenia projektu - 1. 6. 2009 – 31. 12. 2011
      Zodpovedný riešiteľ projektu : doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc.
 

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016