Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy
DPŠ
Konferencie
Zborníky
Projekty
Publikačná činnosť
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
KONFERENCIE

 
Medzinárodná vedecká konferencia
 
NOVÉ TRENDY PROFESIJNEJ PRÍPRAVY
V OZBROJENÝCH SILÁCH

 
NEW TRENDS IN PROFESSIONAL TRAINING
IN ARMED FORCES

 
Liptovský Mikuláš
 


Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie:
 
Nové trendy profesijnej prípravy v Ozbrojených silách 2023
 
Konaná dňa 18. mája 2023
 

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016