Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy
DPŠ
Konferencie
Zborníky
Projekty
Publikačná činnosť
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
ŠTRUKTÚRA
Vedúca katedry: doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD. tel. 423196 maria.petrufova@aos.sk
Materialista katedry: Marcela BARANČÍKOVÁ tel. 423265 marcela.barancikova@aos.sk
Odborný asistent: PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD. tel. 423120 maria.martinska@aos.sk
Odborný asistent: Mgr. Eva RÉVAYOVÁ tel. 423344 eva.revayova@aos.sk
Odborný asistent: PhDr. Soňa ŠROBÁROVÁ, PhD. tel. 423519 sona.srobarova@aos.sk
Asistent: Mgr. Zuzana BERNÍKOVÁ tel. 423515 zuzana.bernikova@aos.sk
Asistent: Mgr. Zuzana VESELOVSKÁ tel. 423107 zuzana.veselovska@aos.sk
Asistent: Mgr. Beáta LEHOTSKÁ tel. 423108 beata.lehotska@aos.sk
Asistent: Mgr. Katarína HOLOŠOVÁ tel. 423109 katarina.holosova@aos.sk
Asistent: PhDr. Marek GREJTÁK tel. 423519 marek.grejtak@aos.sk
Externý lektor: mjr. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš HUĎA  
SchP, PhD. - vojenský dekan AOS
tel. 422424 tomas.huda@aos.sk

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016