Výcviková organizácia pre RLP
 
 Úvod  Simulátor  Výcvik  Referencie  Aktivity  Personál
 

Simulátor
 
 
 • Operational Air Traffic
   
  Riadenie letovej prevádzky mimo TMA a CTR, OAT Bratislava
 
 • Radar Centrum APP
   
  - Letisková približovacia služba riadenia letovej prevádzky LZMC APP, LZSL APP, LZPW APP,
  - Vojenské letiská A ČR
 
 • Simulátor TWR
   
  - Vizualizácia 2D syntetického prostredia LZMC, LZSL, LZPW a virtuál
  - Simulácia vzletov, pristátia, procedúr
  - Integrovaná pozemná zabezpečovacia technika a letecké entity OS SR
  - 3D vizualizácia letísk LZMC, LZSL, LZPW, virtuál
 
 • Pseudopiloti
   
  10 pozícií pseudopilotov
 
 • Inštruktor
   
  Realizácia scenárov cvičení, riadenie cvičení
 
 • Komunikačné prostredie
   
  Simulácia rádiového a linkového spojenia
 
 • Personálne obsadenie
   
  Inštruktori OJTI, STDI, ADI, APS, ACS s doložkami: TCL, PAR, TWR, FRC
 
 • Výcvik
   
  VO SC AOS zabezpečuje výcvik vojenských RLP v rozsahu:
  - Počiatočný kvalifikačný výcvik
  - Výcvik na stanovišti
  - Pokračovací výcvik
   
  Výcvik inštruktorov OJTI, OJTI refresh
 
 
RIADIACI LETOVEJ PREVÁDZKY JE POSLEDNÝM VÝKONNÝM ČLÁNKOM V SYSTÉME RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY A MÁ ABSOLÚTNU ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE ROZHODNUTIA
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021