Výcviková organizácia pre RLP
 
 Úvod  Simulátor  Výcvik  Referencie  Aktivity  Personál
 
Aktivity
 
 2019

máj
 
  • Medzinárodné vedecko-odborné fórum ITEC 2019
  Štokholm (Švédsko)
 
 2018

apríl
 
  • Odborná konferencia - „Vzdušný priestor pre všetkých“
  LF TUKE Košice
 
máj
 
  • AIR SHIELD 2018 – veliteľsko-štábne cvičenie
  Varšava, Poľsko
 
  • LETECTVO 2018 - medzinárodná odborná konferencia Univerzita obrany
  Brno,   Česká republika
 
  • ITEC 2018 - medzinárodná vedecká konferencia a výstava simulačných a informačných technológií
  Stuttgart, Nemecko
 
november
 
  • Odborný seminár - "Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania príslušníkov vojenského riadenia letovej prevádzky a ich transfer do praxe pre zvýšenie úrovne bezpečnosti vo vzdušnom priestore SR" - 20. - 21. 11. 2018
     
  AOS L. Mikuláš
  • Odborny seminar - "Zavedenie europskych vojenských požiadaviek na letovú spôsobilosť (EMAR) do podmienok rezortu obrany" - 28. - 29. 11. 2018
  AOS L. Mikuláš
 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021