Udalosti 2012

Mikuláš v ISOCu
Dňa 5. decembra 2012 prišiel do priestorov Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC v AOS Svätý Mikuláš aj s čertom.
viac... 
 
Kurz z Oberammergau v AOS
V AOS sa v týždni od 26. do 30. novembra konal kurz "Commander’s Intelligence and Operations Course".
viac... 
 
Kurz ISOC 9 ukončený
Deviaty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov bol v AOS slávnostne ukončený dňa 15. novembra 2012.
viac... 
 
Ukončenie ZVŠK 16
9. 11. 2012 si na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu z rúk rektora AOS prevzalo osvedčenia o jeho absolvovaní 16 dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Zahraničná služobná cesta KNB v Belgicku
V dňoch 6. - 8. novembra 2012 vykonali príslušníci 5. Kurzu národnej bezpečnosti CV AOS v súlade s harmonogramom prípravy zahraničnú služobnú cestu do Belgicka.
viac... 
 
Futsalové centrum vzdelávania druhýkrát
V utorok 30. októbra 2012 otvoril Ing. Michal Chlebec slávnostným výkopom 2. futsalový turnaj "O pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
Najstarší prvák Akadémie ozbrojených síl
Druhá polovica prednášok 1. semestra UTV pri AOS začala malým prekvapením...
viac... 
 
Študijná cesta prvákov UTV
Centrum vzdelávania pripravilo pre študentov 1. ročníka Univerzity tretieho veku pri AOS študijnú cestu.
viac... 
 
Začal v poradí 9. DKAVŠ
Prorektor pre vzdelávanie AOS otvoril 9. Dôstojnícky kurz pre absolventov civilných vysokých škôl.
viac... 
 
Otvorenie novej Univerzity tretieho veku
V Akadémii ozbrojených síl bola 24. septembra 2012 otvorená ďalšia, v poradí štvrtá Univerzita tretieho veku.
viac... 
 
"NATO EOD Demonstrations & Trials 2012"
Príslušníci 5. KNB navštívili Medzinárodnú výstavu "NATO EOD Demonstrations and Trials 2012" na výstavisku EXPO Center v Trenčíne.
viac... 
 
Vzdelávanie špecialistov letectva
V AOS sa 14. 9. 2012 uskutočnil pracovný seminár zameraný na "Vzdelávanie špecialistov vojenského letectva".
viac... 
 
Spolupráca AOS s PrápV Martin
Dňa 12. septembra 2012 zorganizovalo Centrum vzdelávania AOS v spolupráci s Práporom výcviku Martin ukážku jeho učebno-výcvikovej základne.
viac... 
 
Návšteva holandského pridelenca obrany
Pridelenec obrany Holandského kráľovstva podplukovník Arthur L. Beglinger navštívil 11. septembra 2012 AOS.
viac... 
 
Otvorenie kurzu ISOC 9
V AOS bol slávnostne otvorený deviaty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC).
viac... 
 
V AOS bol otvorený Kurz národnej bezpečnosti
Za účasti náčelníka GŠ OS SR bol dňa 11. septembra 2012 v AOS slávnostne otvorený v poradí 5. Kurz národnej bezpečnosti.
viac... 
 
Otvorenie 16. ZVŠK
V Centre vzdelávania AOS bol 4. septembra 2012 otvorený 16. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 
29 úspešných absolventov 7. Práporčíckeho kurzu
Riaditeľ Centra vzdelávania AOS dňa 29. 6. 2012 slávnostne ukončil v poradí 7. Práporčícky kurz.
viac... 
 
Kurz ISOC 8 ukončený
Ôsmy Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý je vykonávaný v Akadémii ozbrojených síl...
viac... 
 
Ruský pridelenec obrany navštívil ISOC
AOS navštívil dňa 19. júna 2012 pridelenec obrany Ruskej federácie v Slovenskej republike plukovník Oleg Afanasiev.
viac... 
 
7. Práporčícky kurz otvorený
Riaditeľ Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl slávnostne otvoril v poradí 7. Práporčícky kurz.
viac... 
 
Semestrálne skúšky v Univerzite tretieho veku
Dňa 31. 5. 2012 začalo v Univerzite tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl skúškové obdobie štvrtého semestra.
viac... 
 
Ukončenie 15. ZVŠK
Rektor AOS odovzdal 24. mája 2012 osvedčenia o absolvovaní 15. Základného veliteľsko-štábneho kurzu.
viac... 
 
"Futsalové" centrum vzdelávania
Dňa 21. mája 2012 slávnostným výkopom otvoril Ing. Michal Chlebec 1. ročník Futsalového turnaja o pohár riaditeľa CV AOS.
viac... 
 
Obhajoby záverečných prác a ukončenie 8. VVŠK
Slávnostné ukončenie 8. VVŠK sa konalo v Centre vzdelávania AOS 17.  mája 2012, po úspešných obhajobách záverečných prác absolventov šesťmesačného kurzu.
viac... 
 
Ukončenie VODK leteckých špecializácii
Riaditeľ CV AOS dňa 27. apríla 2012 slávnostne ukončil Vstupný odborný dôstojnícky kurz pre letecké špecializácie, ktorý je súčasťou ďalšieho vzdelávania dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Doplňujúce pedagogické štúdium v AOS opäť živé
Po dvoch rokoch v AOS slávnostne otvorili Doplňujúce pedagogické štúdium pre profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR.
viac... 
 
Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration
Za prítomnosti vedúceho Katedry informatiky AOS a lektorov Cisco sieťovej akadémie bol ukončený krátkodobý odborný kurz Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration.
viac... 
 
Cvičenie "Liptov 04"
V AOS sa 13. 4. 2012 začalo veliteľsko-štábne cvičenie s využitím počítačovej simulácie - "Liptov 04".
viac... 
 
Otvorenie kurzu ISOC-8
16. apríla 2012 bol v AOS slávnostne otvorený už ôsmy Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC.
viac... 
 
Priebeh správneho konania
Odborný kurz so zameraním na „Priebeh správneho konania v 1. stupni“ sa konal v rámci plánovaných kurzov CV AOS.
viac... 
 
Ukončenie VODK - KIS
Dňa 29. marca 2012 bol slávnostne ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz - Komunikačné a informačné systémy.
viac... 
 
Výcvik riadiacich letovej prevádzky v AOS
V rámci VODK prebehol predkvalifikačný a udržiavací výcvik riadiacich letovej prevádzky s využitím simulačných technológií Simulačného centra AOS.
viac... 
 
Nový kurz na ISOCu
V dňoch 12. – 30. marca 2012 bol v priestoroch ISOCu CV AOS vykonaný po prvýkrát krátkodobý odborný kurz s názvom "Operačný plánovací proces na taktickom stupni velenia".
viac... 
 
Ruskí hostia v AOS
Novovymenovaný pridelenec obrany Ruskej federácie v SR plk. Igor Iljič Ščerbakov a jeho zástupca pplk. Andrej Guk navštívili AOS.
viac... 
 
Manažment ochrany životného prostredia
Katedra manažmentu AOS v spolupráci s Centrom vzdelávania AOS pripravila v dňoch 16. a 17. marca 2012 prvý environmentálne zameraný kurz.
viac... 
 
Otvorenie 15. ZVŠK
V Centre vzdelávania AOS bol 29. februára 2012 otvorený 15. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 
Národný krízový manažment v praxi
Účastníci 8. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu (VVŠK) sa v rámci vzdelávacieho modulu 2.1. „Bezpečnosť štátu“ a preberanej odbornej témy...
viac... 
 
 späť
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021