UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


 Udalosti UTV:
    - 28. 09. 2020 - Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku
    - 19. 09. 2019 - Slávnostnou imatrikuláciou bol otvorený už 11. ročník Univerzity tretieho veku
    - 07. 06. 2019 - Univerzita tretieho veku ukončila ďalší akademický rok
    - 16. 05. 2019, 03. 06. 2019 - Študenti UTV sa v rámci odboru environmentálna výchova zúčastnili na dvoch terénnych exkurziách
    - 29. 04 2019 - Exkurzia vo Výskumnom ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku
    - 21. 06. 2018 - Promócie UTV v akademickom roku 2017/2018
    - 22. 06. 2017 - Promócie UTV v akademickom roku 2016/2017
    - 22. 09. 2016 - Otvorenie akademického roku 2016/2017 v UTV a slávnostná imatrikulácia
    - 22. 06. 2016 - Promócie absolventov UTV
    - 27. 11. 2015 sa konal seminár "10 rokov vzdelávania seniorov v AOS"
    - 23. 09. 2015 - Univerzita tretieho veku v novom šate
    - 25. 06. 2015 - Ďalší absolventi Univerzity tretieho veku pri AOS
    - 23. 09. 2014 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
    - 25. 09. 2013 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
    - 16. - 18. 07. 2013 - 1. ročník Letnej univerzity seniorov
    - 12. 07. 2013 - Slávnostné promócie UTV - Anglický jayzk pre začiatočníkov
    - 30. 10. 2012 - Najstarší prvák Akadémie ozbrojených síl
    - 10. 10. 2012 - Študijná cesta prvákov UTV
    - 24. 9. 2012 - Otvorenie novej Univerzity tretieho veku - imatrikulácia
 
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021