FOTOGALÉRIA CENTRA VZDELÁVANIA     Fotogaléria oddelenia národných kurzov
 
      Absolventi dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
      Absolventi základného veliteľsko-štábneho kurzu
      Absolventi vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
 

     Fotogaléria oddelenia medzinárodných kurzov
 
späť
  
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021