UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    Podmienkami prijatia pre štúdium na UTV sú:
  • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
  • vek minimálne 45 rokov.


 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021