UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


Dokumenty na stiahnutie:

 

  Smernica rektora AOS pre štúdium na UTV (smernica je momentálne v procese úpravy)

Termíny a témy sústredení UTV pri AOS - akademický rok 2023/2024:
Vážené študentky, vážení študenti,
oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2023/2024 otvárame nasledujúce štúdijné odbory:
 
1. ROČNÍK
2. ROČNÍK

KURZY
-

© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021