UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Centrum vzdelávania - UTV
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

Rozvrh UTV - akademický rok 2023/2024


 
Slávnostné ukončenie univerzity tretieho veku v akademickom roku 2021/2022
viac... 


 
Slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka univerzity tretieho veku
viac... 


 
Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku
viac... 


 
Slávnostnou imatrikuláciou bol dňa 19. septembra 2019 otvorený už 11. ročník Univerzity tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl.
viac... 


 
Študenti univerzity tretieho veku sa v rámci odboru environmentálna výchova zúčastnili na dvoch terénnych exkurziách.
viac... 


 
29. apríla 2019 - Exkurzia vo Výskumnom ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku.
viac... 

 27. 11. 2015 sa konal seminár "10 rokov vzdelávania seniorov v AOS"

 

 

 

 Spolupráca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a mesta Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš pripravila pre seniorov 1. ročník Letnej univerzity, v ktorej si rozšíria svoje vedomosti o Liptove. .... viac tu.

 

 Reakcie absolventov LUS 2013

  • "Veľmi pekne Vám ďakujeme ...." ... viac

 Zaujímavé linky na vzdelávanie sa v oblasti práce s počítačom

Naši kolegovia z Univerzity Ulm v Nemecku, pracujú na zaujímavom projekte v oblasti vzdelávania informačných a komunikačných technológií (IKT) seniorov. Link na odkazuje na stránku: www.geengee.eu, kde nájdete príručku Informatika v praktickom využití, Príručka surfovania po internete, Príručka pre vnukov a vnučky v úlohe tútorov, ako aj iné zaujímavé informácie.


 Udalosti UTV:
   - 28. 10. 2015 - Študijná cesta študentov Environmentálnej výchovy UTV - Jánska dolina - Stanišovská jaskyňa
   - 23. 09. 2015 - Imatrikulácia nových študentov UTV
   - 25. 06. 2015 - Slávnostné promócie UTV
   - 09. 06. 2015 - Študijná cesta prvákov UTV - Ukážka práce Horskej služby - Žiarska dolina
   - 12. 05. 2015 - Študijná cesta prvákov UTV - Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
   - 21. 10. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - Vtáčí raj, Liptovské Revúce
   - 23. 09. 2014 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
   - 23. 06. 2014 - Záverečná hodina TV pre seniorov
   - 18. 06. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - cesta za švišťami do Žiarskej doliny
   - 03. 06. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - expozícia ľudových remesiel Liptovského kultúrneho strediska
   - 13. 05. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
   - 12. 03. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - prečerpávacia vodná elektráreň Liptovská Mara
   - 22. 01. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - Zvernica Paliesky
   - 14. 01. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - múzeum Janka Kráľa
   - 22. 10. 2013 - Študijná cesta prvákov UTV
   - 26. 09. - 02. 10. 2013 - Zápisy do druhého ročníka UTV
    - 25. 09. 2013 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
    - 16. - 18. 07. 2013 - 1. ročník Letnej univerzity seniorov
    - 12. 07. 2013 - Slávnostné promócie UTV - Anglický jayzk pre začiatočníkov
    - 04. 06. 2013 - Návšteva botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici
    - 23. 04. 2013 - Návšteva synagógy a múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
    - 30. 10. 2012 - Najstarší prvák Akadémie ozbrojených síl
    - 10. 10. 2012 - Študijná cesta prvákov UTV
    - 24. 9. 2012 - Otvorenie novej Univerzity tretieho veku - imatrikulácia
 

 Informácie o službách AOS
  • Akademická knižnica AOS - ak.aos.sk
  • Telovýchovné zariadenia - prevádzka tel. zariadení
  • Stravovacie zariadenie, kuchyňa - obed, výber spravidla z troch druhov jedál - 3,00 €, výberové jedlo 4,50 €
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021