KONTAKTY

 
  Náčelník oddelenia národných kurzov
 pplk. Ing. Peter GEREC, PhD. +421 960 422660 peter.gerec@aos.sk

 
  Manažérka UTV
 Bibiana PAVELLOVÁ +421 960 423018 u3v@aos.sk
  044/2883018
 
 


Adresa:
Centrum vzdelávania - UTV
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1
 
e-mail: u3v@aos.sk
web UTV: www.aos.sk/utv
 
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021