VZDELÁVACIE AKTIVITY

 
 Oddelenie národných kurzov
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 Oddelenie medzinárodných kurzov
 
 Školiace pracovisko elektrotechnikov
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021