KONTAKTY

 
  Riaditeľ centra vzdelávania
 plk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, Ph.D. +421 960 422410 jozef.wesselenyi@aos.sk
 
  Samostatný referent
 Bibiana PAVELLOVÁ +421 960 423018 bibiana.pavellova@aos.sk

 
 
  Oddelenie národných kurzov
 pplk. Ing. Peter GEREC, PhD. +421 960 422660  peter.gerec@aos.sk
 rtm. Mgr. Ján UHEL +421 960 422912  jan.uhel@aos.sk
 
  Oddelenie medzinárodných kurzov
 pplk. Ing. René HEČKO +421 960 422713 rene.hecko@aos.sk
 Zuzana FREISSL, MBA +421 960 422716 zuzana.freissl@aos.sk
 
  Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE)
 Ing. Rudolf HUNA +421 960 423925  rudolf.huna@aos.sk
 Ing. Karel JANEČEK +421 960 423926  karel.janecek@aos.sk
 

Adresa:
Centrum vzdelávania
Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1
 
e-mail: cv@aos.sk
web CV: www.aos.sk/cv
 
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021