Udalosti 2013

Noví poručíci pre Ozbrojené sily SR
Prorektor pre vojenské veci AOS pasoval do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ 48 absolventov Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
26. Kurz Generálneho štábu AČR navštívil AOS
V dňoch 2. - 4. decembra 2013 AOS navštívili účastníci 26. Kurzu Generálneho štábu Armády ČR organizovaného Katedrou celoživotného vzdelávania Univerzity obrany v Brne.
viac... 
 
Začal sa 10. Vyšší – veliteľsko štábny kurz
Jubilejný 10. VVŠK organizovaný Centrom vzdelávania na pôde AOS v termíne 18. 11. 2013 – 14. 03. 2014 otvoril prorektor pre vojenské veci AOS.
viac... 
 
Kurz ISOC 11 ukončený
Jedenásty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý je vykonávaný v Akadémii ozbrojených síl bol úspešne ukončený dňa 14. novembra 2013.
viac... 
 
Ukončenie 18. ZVŠK
Dňa 8. 11. 2013 si na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) z rúk prorektora pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomíra Mattu prevzalo osvedčenia o absolvovaní kurzu 12 dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Futsalový turnaj centra vzdelávania
V športovej hale AOS sa dňa 16. októbra 2013 konal štvrtý futsalový turnaj "O putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
Imatrikulácia študentov 1. ročníka UTV
Ďalší ročník Univerzity 3. veku bol otvorený v Akadémii ozbrojených síl 25. septembra 2013.
viac... 
 
Začal sa v poradí 10. DKAVŠ
Dňa 8. 10. 2013 prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. otvoril 10. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
"International Day" na ISOCu
V priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov - ISOC sa už stalo zvykom organizovať "International Day", a ani tento rok nie je výnimkou.
viac... 
 
Otvorenie kurzu ISOC 11
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol v AOS slávnostne otvorený dňa 9. septembra 2013.
viac... 
 
Otvorenie 18. ZVŠK
V Centre vzdelávania AOS bol 3. septembra 2013 otvorený 18. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 
Ukončenie implementovaného VODK 2013
pre absolventov AOS
V termíne od 22. do 26. júla 2013 bola vykonaná tretia fáza spoločnej časti implementovaného Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu so zameraním na plánovací a rozhodovací proces v medzinárodnom prostredí.
viac... 
 
Letná univerzita seniorov
Akadémia ozbrojených síl v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš zorganizovala 1. ročník Letnej univerzity seniorov.
viac... 
 
Absolventi 3. Univerzity tretieho veku
Rektor AOS slávnostne odovzdal 12. júla 2013 doklady o absolvovaní 6-semestrálneho štúdia "Anglický jazyk pre začiatočníkov" 17 absolventom Univerzity tretieho veku pri AOS.
viac... 
 
Seminár na tému "Comprehensive Approach"
Seminár, ktorý sa konal v dňoch 2. až 4. júla 2013 v AOS, je ďalším znakom užšej spolupráce s nemeckými ozbrojenými silami.
viac... 
 
Výcvik študentov PU v AOS
Úspešná spolupráca medzi Akadémiou ozbrojených síl (AOS) a Prešovskou univerzitou (PU) v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu pokračuje.
viac... 
 
21 úspešných absolventov 8. Práporčíckeho kurzu
Prorektor pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomír Matta dňa 14. 06. 2013 slávnostne ukončil v poradí 8. Práporčícky kurz.
viac... 
 
Kurz ISOC 10 ukončený
Desiaty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý je vykonávaný v AOS (výcvikové a vzdelávacie centrum krajín Partnerstva za mier) bol úspešne ukončený dňa 13. júna 2013.
viac... 
 
Ukončenie 17. ZVŠK
Dňa 31. mája 2013 bol slávnostne ukončený 17. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 
Tretí futsalový turnaj Centra vzdelávania AOS
V rámci pokračovania tradície, ktorú založil Ing. Michal Chlebec, otvoril 27. mája 2013 poverený riaditeľ Centra vzdelávania AOS – pplk. Ing. Jozef Wesselényi „3. futsalový turnaj o pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
8. Práporčícky kurz otvorený
Náčelník Oddelenia kariérnych kurzov Centra vzdelávania AOS slávnostne otvoril 21. mája 2013 v poradí 8. Práporčícky kurz.
viac... 
 
Ozbrojené sily SR "prehovorili" k seniorom
V posledný aprílový deň bola pre študentov prvého ročníka Univerzity tretieho veku pri AOS vykonaná prednáška na tému "Vojak v Ozbrojených silách Slovenskej republiky".
viac... 
 
"International Day" na ISOCu
Už štvrtý krát sa v priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov - ISOC konal "International Day".
viac... 
 
Poďakovanie riaditeľovi centra vzdelávania
Dňa 25. apríla 2013 pripravili príslušníci Centra vzdelávania AOS v spolupráci s oddelením stravovania slávnostný obed pri príležitosti ukončenia pracovného pomeru riaditeľa CV AOS.
viac... 
 
Študijná cesta študentov 1. ročníka UTV
Centrum vzdelávania AOS pripravilo pre študentov prvého ročníka Univerzity tretieho veku pri AOS študijnú cestu.
viac... 
 
Otvorenie Doplňujúceho pedagogického štúdia
Zápis študentov do 1. ročníka Doplňujúceho pedagogického štúdia v Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil 25. marca 2013.
viac... 
 
Absolventi VODK v odbornosti S14 a G30
28. marca 2013 ukončili Vstupný odborný dôstojnícky kurz absolventi v ženijnej odbornosti a v odbornosti finančno-ekonomická služba.
viac... 
 
Operačný plánovací proces v CV/ISOC
V priestoroch ISOC Centra vzdelávania AOS bol vykonaný krátkodobý odborný kurz "Operačný plánovací proces na taktickom stupni velenia".
viac... 
 
Otvorenie 17. ZVŠK
Za účasti prorektora pre vojenské veci AOS a riaditeľa Centra vzdelávania AOS bol dňa 26. marca 2013 otvorený 17. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 
9. Vyšší veliteľsko - štábny kurz ukončený
V CV AOS bol 15. marca 2013 slávnostne ukončený v poradí deviaty Vyšší veliteľsko - štábny kurz.
viac... 
 
Ďalší absolventi VODK 2012/2013
6. a 8. 3. 2013 ukončili kurz VODK ďalší absolventi.
viac... 
 
Ukončenie 5. Kurzu národnej bezpečnosti
V AOS  bol  8. marca  2013  ukončený  v poradí  5. KNB,  ktorý  trval  šesť mesiacov a absolvovalo ho 5 plukovníkov OS SR.
viac... 
 
Pracovná návšteva zo SRN
Na jednodňovú pracovnú návštevu zavítal do AOS veliteľ Führungsakademie der Bundeswehr z Hamburgu genmjr. Achim Lidsba.
viac... 
 
VODK ukončili ďalšie odbornosti
Noví absolventi VODK nastupujú do výkonu odborných funkcií do útvarov a zariadení OS SR podľa svojej špecializovanej kvalifikácie a odbornej praxe.
viac... 
 
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov
Do tretej desiatky svojho konania vstúpil XXI. ročník odborného seminára „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach“.
viac... 
 
Absolvovaním VODK posilnili OS SR
V Centre vzdelávania Akadémie ozbrojených síl bola ukončená špecializovaná príprava príslušníkov Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu (VODK).
viac... 
 
Príprava leteckých odborností pre OS SR
V súčinnosti so Vzdušnými silami OS SR zvolala Akadémia ozbrojených síl (AOS) 14. 2. 2013 pracovné rokovanie, ktorého cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav v danej oblasti a definovať varianty riešenia uvedeného problému v budúcnosti.
viac... 
 
Prednášky lektorov z Führungsakademie pre 5. KNB
So sériou prednášok vystúpili v dňoch 12. - 13. februára 2013 v 5. Kurze národnej bezpečnosti v Akadémii ozbrojených síl zahraniční lektori z Oddelenia bezpečnostnej politiky a stratégie z partnerskej Führungsakademie der Bundeswehr z Hamburgu zo Spolkovej republiky Nemecko.
viac... 
 
Príslušníci vojenskej polície na kurze v CV AOS
V priestoroch medzinárodného kurzu ISOC Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl sa uskutočnil v dňoch 11. - 15. februára 2013 v poradí štvrtý krátkodobý odborný kurz pre príslušníkov Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBAT) s názvom "Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia".
viac... 
 
Marketplace 2013
Výročná výstava Školiacich a vzdelávacích centier partnerstva (Partnership Training and Education Centers - PTECs) "Marketplace 2013" sa konala na veliteľstve NATO v Bruseli v dňoch 6. - 7. 2. 2013.
viac... 
 
Študenti VVŠK 9 navštívili útvary a zariadenia OS SR
V prvých dvoch mesiacoch tohto roka vykonali študenti 9. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu (VVŠK 9) v súlade s programom kurzu študijné cesty, v rámci ktorých navštívili útvary Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).
viac... 
 
Otvorenie VODK pre absolventov 9. DKAVŠ
Dňa 7. januára 2013 bol v Centre vzdelávania Akadémie ozbrojených síl otvorený Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK).
viac... 
 
 späť
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021