Udalosti 2015

Noví poručíci pre Ozbrojené sily SR
Prorektor pre vojenské veci AOS pasoval 18. decembra 2015 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ absolventov 13. DKAVŠ.
viac... 
 
10 rokov vzdelávania seniorov v AOS
V roku 2015 uplynulo okrúhlych 10 rokov vzdelávania seniorov na pôde AOS, a to bol dôvod bilancovať a hodnotiť, analyzovať súčasnosť a hovoriť o budúcnosti.
viac... 
 
ISOC 15 - ukončený
Pätnásty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý prebiehal na pôde AOS bol úspešne ukončený dňa 26. novembra 2015.
viac... 
 
Ukončenie 20. ZVŠK
20. Základný veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS bol realizovaný v termíne od 2. septembra do 6. novembra 2015.
viac... 
 
Marketplace 2015
Každoročná expozícia Výcvikových centier "Marketplace 2015" sa konala v priestoroch veliteľstva NATO v Bruseli, kde jednotlivé centrá vo svojich expozíciách predstavili dosiahnuté úspechy, propagovali vlastné inštitúcie a demonštrovali vzájomnú spoluprácu.
viac... 
 
Kde bolo, tam bolo...
V krásnom prostredí Liptovských Revúc umiestnenom medzi majestátnymi svahmi lesov sa nachádza obydlie, v ktorom prebýva pozoruhodný majiteľ...
viac... 
 
Skončil posledný VODK v roku 2015
Dňa 22. októbra 2015 skončil posledný Vstupný odborný dôstojnícky kurz CV AOS plánovaný na rok 2015 pre špecializáciu pilot.
viac... 
 
CISCO – VoIP telefónia
Už štvrtý rok sa na Katedre informatiky AOS konal odborný kurz CISCO – VoIP telefónia (Voice over Internet Protocol).
viac... 
 
Kurz vojenskej pedagogiky
Katedra spoločenských vied a jazykov v spolupráci s Centrom vzdelávania AOS zorganizovala ďalší odborný kurz vojenskej pedagogiky.
viac... 
 
8. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania
V športovej hale Akadémie ozbrojených síl sa 8. 10. 2015 uskutočnil „8. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
Začal sa v poradí 13. DKAVŠ
V AOS bol 5. októbra 2015 slávnostne otvorený 13. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
DPŠ už s akreditáciou
Po ročnej prestávke, spôsobenej zmenou legislatívy a následným procesom akreditácie programov doplňujúceho pedagogického štúdia, otvorila AOS svoje brány pre študentov tejto formy štúdia.
viac... 
 
Univerzita tretieho veku v novom šate
Dňa 23. septembra 2015 sa popoludnie v AOS nieslo v slávnostnej atmosfére imatrikulácie študentov Univerzity tretieho veku.
viac... 
 
Otvorenie kurzu ISOC 15
Na pôde AOS sa 21. septembra 2015 konalo otvorenie Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC 15).
viac... 
 
20. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
Do 20. Základného veliteľsko-štábneho kurzu organizovaného Centrom vzdelávania (CV) na pôde Akadémie ozbrojených síl (AOS) v termíne od 2. 9. - 6. 11. 2015 nastúpilo 17 dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
VODK 2015 pre absolventov AOS
Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre absolventov Akadémie ozbrojených síl je určený na získanie vojenskej odbornosti a špecializácie.
viac... 
 
ISOC mobile team in Ukraine
It was a great challenge to send mobile team to the University of Land Forces in Lvov, Ukraine...
viac... 
 
Ďalší absolventi Univerzity tretieho veku pri AOS
Slávnostné promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnili v aule akadémie 25. júna 2015.
viac... 
 
Long Weekend in Pieniny
The ISOC staff organized a second long weekend for their students on 5 June 2015.
viac... 
 
7. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa CV
Dňa 3. júna 2015 sa v športovej hale AOS uskutočnil „7. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
Projektový manažment a jeho uplatňovanie v OS SR
V AOS sa uskutočnil kurz „Projektový manažment“, určený pre projektových manažérov a členov projektových tímov.
viac... 
 
Absolventi VODK 2015 (2. séria) v odbornostiach G10, I10, G40, L10 a S12
V termíne od 23. marca do 15. mája 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Medzinárodný deň na ISOCu
Dňa 13. mája sa konal International Day - Medzinárodný deň, ktorý sa stal nevyhnutnou súčasťou všetkých kurzov ISOC.
viac... 
 
Odborný seminár centra vzdelávania
Za účasti zástupcov MO SR, GŠ OS SR, PÚ OS SR, Veliteľstva PS OS SR, Veliteľstva VS OS SR a katedier AOS sa konal seminár o aktuálnych problémoch spojených so vzdelávaním a výcvikom v odborných kurzoch.
viac... 
 
Návšteva z Belehradu - Visit of the Rector of the University of Defence in Belgrade
Commandant of ISOC LTC Jozef Wesselényi had privilege to warmly welcome delegation from University of Defence in Belgrade, Serbia.
viac... 
 
Otvorenie kurzu ISOC 14
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course 14 slávnostne otvoril rektor AOS, brig. gen. doc. Ing Boris Ďurkech, CSc.
viac... 
 
12. Vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený
Dňa 8. apríla bol v Centre vzdelávania AOS otvorený 12. Vyšší veliteľsko-štábny kurz, ktorý bude trvať do 17. júla 2015.
viac... 
 
Absolventi VODK 2015 v odbornostiach L10 a U10
V termínoch od 19. 1. - 20. 3. 2015 a od 16. 3. do 20. 3. 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Absolventi VODK 2015 v odbornostiach G40 a S11
V termíne od 19. 1. - 13. 3. 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Noví poručíci pre Ozbrojené sily SR
Rektor Akadémie ozbrojených síl brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. pasoval 13. marca 2015 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ 30 absolventov 12. DKAVŠ.
viac... 
 
Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia v AOS
Centrom vzdelávania AOS bol zorganizovaný krátkodobý odborný kurz pod názvom „Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia“.
viac... 
 
Absolventi VODK 2015 v odbornostiach M10, U10
V termíne od 19. januára do 6. marca 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Absolventi VODK 2015 v odbornostiach H10, S18 a C20
V termíne od 19. januára do 13. februára 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR
viac... 
 
Úspešne ukončili DPŠ
Doplňujúce pedagogické štúdium, organizované v AOS, úspešne ukončilo 13 profesionálnych vojakov a príslušníkov rezortu obrany SR.
viac... 
 
CISCO sieťová akadémia na katedre informatiky
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl takmer vždy nájdete študentov „CISCO“.
viac... 
 
 späť
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021