Udalosti 2016

Otvorenie doplňujúceho pedagogického štúdia
Na doplňujúce pedagogické štúdium nastúpili študenti, ktorí budú študovať na výkon činnosti učiteľa technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a zameraním na výpočtovú techniku.
viac... 
 
10. futsalový turnaj CV
Centrum vzdelávania organizovalo v AOS, v športovej hale dňa 19. 10. 2016 jubilejný „10. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
21. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
21. Základný veliteľsko-štábny kurz, do ktorého nastúpilo 43 dôstojníkov OS SR, je organizovaný Centrom vzdelávania AOS v termíne od 10. októbra do 16. decembra 2016.
viac... 
 
Začal sa v poradí 15. DKAVŠ
Na pôde AOS bol 27. septembra 2016 plk. Ing. Tomášom Novotným, PhD. slávnostne otvorený 15. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Otvorenie akademického roku 2016/2017 v UTV
a slávnostná imatrikulácia
22. septembra sa v aule AOS uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov Univerzity tretieho veku, ktorí si z rúk predsedu Akademického senátu AOS prevzali imatrikulačné listy.
viac... 
 
DKAVŠ 14 skončený
22. augusta 2016 bol do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ pasovaný posledný z účastníkov 14. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov civilných vysokých škôl.
viac... 
 
Ukončenie DKAVŠ 14
Prorektor pre vojenské veci AOS pasoval 11. júla 2016 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík / poručíčka“ 38 absolventov 14. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov civilných vysokých škôl.
viac... 
 
Mobilný tím ISOC na Ukrajine
V Akadémii pozemného vojska v Ľvove (Ukrajina) zorganizovali príslušníci AOS kurz na tému „Rozhodovací a plánovací proces na taktickom stupni velenia a riadenia“.
viac... 
 
Promócie absolventov UTV
Slávnostný akt promócií absolventov Univerzity tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil 22. júna 2016.
viac... 
 
Kurz metrológie
Katedra elektroniky AOS realizovala v termíne od 14. - 17. júna 2016 „Kurz metrológie v OS SR“.
viac... 
 
13. VVŠK bol ukončený
V súčasnosti najvyššia forma kariérnej prípravy profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR - Vyšší veliteľsko-štábny kurz bol 17. júna 2016 v AOS ukončený.
viac... 
 
Ukončenie kurzu ISOC 16
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC, ktorého výučba prebiehala podľa britských doktrín, bol ukončený záverečnou slávnostnou ceremóniou 9. júna 2016.
viac... 
 
"Smerovanie a prepínanie" v kurze CCNA
Ďalší štvorsemestrový kurz CCNA zameraný na Routing a Switching zorganizovala Katedra informatiky AOS.
viac... 
 
"International Day"
Skvelá atmosféra vládla 12. mája 2016 na ISOCu, kde sa konal "International Day", ktorého cieľom je nielen spoznať iné kultúry, ale zároveň upevňovať vzťahy a zlepšovať jazykové znalosti.
viac... 
 
9. futsalový turnaj CV
V športovej hale AOS sa dňa 20. 4. 2016 uskutočnil „9. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
Krízový manažment v kurze
V réžii Katedry bezpečnosti a obrany AOS sa v dňoch 19. a 20. apríla 2016 uskutočnil kurz pod názvom „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém SR a civilná ochrana“.
viac... 
 
Krátkodobý odborný kurz „Bezpečnostný správca a správca informačného systému..."
V dňoch 11. – 15. apríla 2016 sa uskutočnil krátkodobý odborný kurz Oddelenia BaOUS AOS určený pre bezpečnostných správcov a správcov informačného systému technického prostriedku.
viac... 
 
Začal sa kurz ISOC 16
Na pôde AOS začal dňa 31. marca 2016 v poradí už šestnásty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course.
viac... 
 
Ďalší absolventi VODK 2016
Od januára do marca boli centrom vzdelávania organizované ďalšie vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
viac... 
 
Začal sa 13. Vyšší veliteľsko - štábny kurz
13. Vyšší veliteľsko - štábny kurz organizovaný Centrom vzdelávania AOS otvoril riaditeľ centra plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD.
viac... 
 
Začal sa v poradí 14. DKAVŠ
Dňa 1. marca 2016 bol na pôde AOS slávnostne otvorený 14. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, do ktorého nastúpili absolventi základného vojenského výcviku v prápore výcviku PS OS SR Martin.
viac... 
 
Absolventi VODK 2016 v odbornosti A20, G10 a G20
V termíne od 11. januára do 22. februára 2016 a od 18. januára do 22. februára 2016 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Odborník telesnej prípravy a športových činností - absolvent VODK
V termíne od 11. januára do 19. februára 2016 bol centrom vzdelávania organizovaný vstupný odborný dôstojnícky kurz ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Absolventi VODK 2016 v odbornostiach S18
V termíne od 18. januára do 12. februára 2016 bol centrom vzdelávania organizovaný vstupný odborný dôstojnícky kurz ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Absolventi VODK 2016 v odbornostiach H10
V termíne od 11. januára do 5. februára 2016 bol centrom vzdelávania organizovaný vstupný odborný dôstojnícky kurz ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Absolventi VODK 2016 v odbornostiach U10 a C20
V termínoch od 11. do 29. januára 2016 a od 18. do 29. januára 2016 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Základy manažmentu
11. ročník kurzu „Kľúčové kompetencie manažéra“, ktorý obsahuje 6 odborných modulov, otvorila Katedra manažmentu AOS.
viac... 
 
 späť
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021