Udalosti 2017

Ukončenie 22. ZVŠK
Na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu dňa 15. decembra 2017 si z rúk prorektora pre vzdelávanie doc. Ing. Petra Spilého, PhD. prevzalo osvedčenie o absolvovaní vzdelania 38 dôstojníkov a dôstojníčok OS SR.
viac... 
 
Všeobecná vojenská príprava 17. DKAVŠ je za nami
Zvládnutie predmetov všeobecnej vojenskej prípravy študentmi 17. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl preverila skúšobná komisia rektora Akadémie ozbrojených síl.
viac... 
 
12. Futsalový turnaj centra vzdelávania
V športovej hale AOS sa dňa 20. novembra 2017 konal 12. ročník futsalového turnaja „O putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
ISOC 17 - ukončený
Už sedemnásty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC) prebiehal na pôde Akadémie ozbrojených síl v anglickom jazyku.
viac... 
 
22. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
Do 22. Základného veliteľsko-štábneho kurzu, organizovaného Centrom vzdelávania na pôde AOSv termíne od 9. 10. - 17. 12. 2017, nastúpilo 38 dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Noví študenti doplňujúceho pedagogického štúdia
Dňa 9. 10. 2017 nastúpili na doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) do Akadémie ozbrojených síl noví študenti.
viac... 
 
Otvorenie kurzu ISOC 17
Dňa 26. septembra 2017 riaditeľ Centra vzdelávania slávnostne otvoril Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC).
viac... 
 
Začal sa v poradí 17. DKAVŠ
V Akadémii ozbrojených síl bol 25. septembra 2017 slávnostne otvorený 17. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Ukončenie DPŠ
24. augusta 2017 ukončilo v Akadémii ozbrojených síl záverečnými skúškami štvorsemestrálne Doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ (2015-2017) 11 profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany. Štúdium zabezpečovalo Centrum vzdelávania a katedra spoločenských vied a jazykov.
viac... 
 
Poslední absolventi 16. DKAVŠ
V letných mesiacoch bol v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši ukončený v poradí 16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (16. DKAVŠ).
viac... 
 
16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR vstúpilo 10. júla 2017 ďalších 57 absolventov 16. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Použitie globálnych navigačných systémov GPS
Odborný kurz so zameraním na použitie globálnych navigačných systémov GPS realizovala Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl v dňoch 10. - 12. 7. 2017.
viac... 
 
Ukončené ďalšie kurzy 15. DKAVŠ
V rámci 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ukončili odbornú prípravu pre výkon funkcií vo Vzdušných silách OS SR ďalší absolventi.
viac... 
 
Promócie UTV v akademickom roku 2016/2017
V akademickom roku 2016/2017 úspešne ukončilo vzdelávanie v Univerzite tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl 81 absolventov.
viac... 
 
Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
V dňoch od 19. júna do 21. júna 2017 sa na pôde AOS uskutočnil kurz „Palebná podpora“ za účasti príslušníkov 1. mb, 2. mb a 5. pŠU.
viac... 
 
14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz ukončený
Skončil sa 14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS, ktorý bol realizovaný v termíne od 6. marca - 16. júna 2017.
viac... 
 
16. DKAVŠ ukončili prvé odbornosti
V prvej júnovej dekáde bol v AOS ukončený v poradí 16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl pre vybrané odbornosti a špecializácie.
viac... 
 
Ďalší absolventi 15. DKAVŠ
Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl vo vojenských odbornostiach letectvo, letecká prevádzková služba a služba letiskového zabezpečenia dňa 14. 4. 2017 ukončili 3 príslušníci OS SR.
viac... 
 
11. futsalový turnaj centra vzdelávania
V športovej hale AOS sa dňa 23. marca 2017 uskutočnil 11. futsalový turnaj „O putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
Ukončenie 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl vo vojenskej odbornosti G30 - ženijná podpora a EOD
V termíne od 26. septembra 2016 do 17. marca 2017 bol Centrom vzdelávania AOS organizovaný 15. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz otvorený
Do 14. Vyššieho veliteľsko - štábneho kurzu organizovaného Centrom vzdelávania AOS v termíne od 6. 3. – 16. 6. 2017 nastúpilo 44 dôstojníkov rezortu obrany SR.
viac... 
 
Začal sa v poradí 16. DKAVŠ
Dňa 28. 2. 2017 bol v AOS slávnostne otvorený 16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Jubilejný odborný seminár
Už štvrťstoročie si pripomenuli nielen organizátori, ale aj účastníci 25. odborného seminára s názvom „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“.
viac... 
 
DKAVŠ ukončili ďalšie odbornosti
Dňa 10. 2. 2017 slávnostne pasoval prorektor pre vojenské veci AOS do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ 10 absolventov 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Ukončenie historicky posledného VODK
Dňa 3. februára 2017 bol v Stredisku výcviku leteckých odborností (SVLO) - Prešov, ukončený posledný zo vstupných odborných dôstojníckych kurzov (VODK), ktoré boli realizované ešte v znení zákona č. 346 z roku 2005.
viac... 
 
Ukončenie 15. DKAVŠ
V termíne od 26. septembra 2016 do 20. januára 2017 bol Centrom vzdelávania AOS organizovaný 15. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
 späť
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021