UDALOSTI 2020  

 
17. vyšší veliteľsko-štábny kurz ukončený
17. vyšší veliteľsko-štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS bol realizovaný v termíne od 2. septembra do 11. decembra 2020.
viac... 
 
Workshop - Úvod do taktického plánovania
Na základe záverov potrieb z Výročného hodnotenia (Annual review) Programu skvalitňovania obranného vzdelávania DEEP, zorganizovalo Oddelenie medzinárodných kurzov CV AOS workshop na tému „Úvod do taktického plánovania“.
viac... 
 
Slávnostné ukončenie kurzu ISOC 23
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý začal 21. septembra 2020, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 30. októbra 2020.
viac... 
 
Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku
Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši bol 28. septembra slávnostne otvorený 15. ročník Univerzity tretieho veku.
viac... 
 
Začal ISOC 23
23. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol v AOS otvorený úvodnou prezentáciou náčelníka oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Ing. Romana Kráľa.
viac... 
 
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
Od 7. septembra 2020 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“.
viac... 
 
Školenie „Running Effective Virtual Meeting“
V priebehu troch júlových a augustových popoludní absolvovali príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov online školenie „Running Effective Virtual Meeting“.
viac... 
 
17. vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený
Do 17. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu organizovaného Centrom vzdelávania AOS nastúpilo 27 dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
viac... 
 
25. ZVŠK ukončený
Dňa 28. augusta 2020 sa uskutočnilo v aule AOS slávnostné ukončenie 25. základného veliteľsko-štábneho kurzu.
viac... 
 
Úspešné ukončenie 23. DKAVŠ
Slávnostné ukončenie 23. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl sa uskutočnilo v aule AOS 28. augusta 2020.
viac... 
 
Ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia
Dňa 27. augusta 2020 zavŕšilo záverečnými skúškami a obhajobami záverečných prác, šesť študentov externé dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).
viac... 
 
Záverečné sústredenie 25. základného veliteľsko-štábneho kurzu
Po takmer 5 mesačnej prestávke pokračuje v poradí 25. základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK) záverečným sústredením, ktorý je v gescii Centra vzdelávania AOS.
viac... 
 
Začal sa v poradí 23. DKAVŠ
Dňa 3. augusta 2020 bol v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) slávnostne otvorený mimoriadny 23. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Transformácia Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC
Na Oddelení medzinárodných kurzov (ICD) v spolupráci s Katedrou taktiky a operačného umenia AOS finišuje transformácia Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC.
viac... 
 
"DEEP Ukraine"
Plánované stretnutia zástupcov NATO, veliteľov a predstaviteľov ukrajinských vojenských škôl sa kvôli hrozbe z ochorenia Covid -19 konali tohto roku on-line formou.
viac... 
 
Krátkodobý odborný kurz
„Vyžadovanie delostreleckej palebnej podpory“
V dňoch 3. – 6. marca 2020 sa na pôde Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS uskutočnil pilotný krátkodobý odborný kurz „Vyžadovanie delostreleckej palebnej podpory“.
viac... 
 
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov ISOC
Počas uplynulých 4 týždňov si 20 dôstojníkov, učastníkov 22. ISOC osvojilo vedomosti zamerané na vojenskú angličtinu, možnosti a spôsobilosti pozemných síl, vedenie operácií pozemných jednotiek, ako aj vojenské doktríny a značky NATO.
viac... 
 
Začal sa v poradí 22. DKAVŠ
Dňa 24. februára 2020 bol na pôde AOS slávnostne otvorený 22. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl - DKAVŠ.
viac... 
 
Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
28. ročník odborného seminára „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách“ s podtitulom „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ sa konal 27. februára 2020 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 späť
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021