UDALOSTI 2022  

 
Záverečné skúšky účastníkov 29. DKAVŠ zo všeobecnej vojenskej prípravy  
Vedomosti študentov 29. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverili skúšobné komisie rektora AOS v dňoch 6. – 8. 12. 2022.
viac... 
 
PTEC marketplace.
V dňoch 15. - 16. novembra 2022 sa v sídle NATO v Bruseli, po 3-ročnej prestávke spôsobenej pandémoiu covid-19, konalo každoročné podujatie Partnership Training and Education Centres (PTEC) Marketplace,
viac... 
 
ISOC 27 bol slávnostne ukončený 
V poradí už 27. ISOC - Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 16. novembra 2022 v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). .
viac... 
 
Otvorenie univerzity tretieho veku 
Univerzita tretieho veku je záujmovo - vzdelávacia aktivita, ktorej poslaním je v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania sprístupniť ľuďom nad 45 rokov právo na vzdelanie. Je realizovaná Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v rámci ďalšieho vzdelávania už niekoľko rokov.
viac... 
 
Začal ISOC 27
V pondelok 19. septembra začal v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 27. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC). Po úvodnom týždni, v ktorom si 20 študentov osviežilo svoje jazykové schopnosti, pokračuje kurz odbornou prípravou. Jeho účastníci sa v nasledujúcom období budú stretávať 9 týždňov a 16. novembra 2022 bude kurz slávnostne ukončený.
viac... 
 
Začal sa v poradí 29. DKAVŠ
Dňa 26. septembra 2022 bol na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (AOS) otvorený 29. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO 
IPJO - ;„Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“ sa v dňoch 5. - 9. 9. 2022 konal už 8. krát ako „NATO approved“ v priestoroch oddelenia medzinárodných kurzov vykonávaný inštruktormi z tohto oddelenia. Nakoľko ide o kurz, ktorý reflektuje požiadavky NATO, zúčastnilo sa ho aj 7 príslušníkov zo spriatelených krajín, a to z Pakistanu, Tunisu, Alžírska, Maroka a Kolumbie.
viac... 
 
Otvoril sa 20. Vyšší veliteľsko-štábny kurz 
Na základe požiadavky Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) bol dňa 5. 9. 2022 otvorený 20. Vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK). Do VVŠK organizovaného centrom vzdelávania na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) v termíne od 5. septembra do 16. decembra 2022 nastúpilo 56 dôstojníkov OS SR. Účastníkov kurzu privítal náčelník Oddelenia národných kurzov centra vzdelávania AOS, podplukovník Ing. Peter GEREC, PhD.
viac... 
 
Ukončenie 28. DKAVŠ v 4 vojenských odbornostiach
V termíne od 28. februára 2022 do 12. augusta 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 4 vojenských odbornostiach: A20 - letectvo, A50 – inžinierska letecká služba, G30 – ženijná podpora a EOD a I10 – spravodajstvo a elektronický boj.
viac... 
 
Spolupráca s univerzitou v Bukurešti
V dňoch 11. - 15. júla 2022 sa pplk. Jozef Kuchta - náčelník oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl (AOS) v rámci programu ERAZMUS+ zúčastnil školenia v oblasti plánovania operácií na operačnej úrovni podľa štandardov NATO pod riadením National Defence University (NDU) v Bukurešti.
viac... 
 
Ukončenie 28. DKAVŠ v 10 vojenských odbornostiach
V termíne od 28. februára 2022 do 15. júla 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) vo vojenských odbornostiach: A10 – protivzdušná obrana, A-70 – rádiolokačný prieskum, C-10 – komunikačné a informačné systémy, G-20 – delostrelectvo, G-40 – radiačná, chemická a biologická ochrana, I-10 – odborník manažmentu spravodajstva a elektronického boja, L-10 – logistika, S-11 – právna služba, S12 – topografická služba a S-14 – finančno-ekonomická služba.
viac... 
 
Elektrotechnikov vzdelávajú už tri desaťročia
Elektrotechnici z praxe, projektanti, revízni technici, firmy s elektrotechnickým zameraním či študenti z Akadémie ozbrojených síl sa 30. júna stretli v mikulášskom Dome kultúry na jubilejnom 30. ročníku odborného seminára so zameraním na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov. Hlavným organizátorom podujatia je už 30 rokov Školiace pracovisko elektrotechnikov Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl.
viac... 
 
Slávnostné ukončenie Univerzity tretieho veku
Dňa 23. júna 2022 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka Univerzity tretieho veku (UTV), ktorá je súčasťou ďalšieho vzdelávania organizovaného Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
viac... 
 
Ukončenie 28. DKAVŠ v 3 vojenských odbornostiach
V termíne od 28. februára 2022 do 24. júna 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 3 vojenských odbornostiach: A10 – protivzdušná obrana, M30 – psychologická služba a M40 – telesná príprava a šport.
viac... 
 
Ukončenie 28. DKAVŠ v 3 vojenských odbornostiach
V termíne od 28. februára 2022 do 24. júna 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 3 vojenských odbornostiach: A10 – protivzdušná obrana, M30 – psychologická služba a M40 – telesná príprava a šport.
viac... 
 
Prví absolventi 28. DKAVŠ
V termíne od 28. februára 2022 do 10. júna 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 7 vojenských odbornostiach: A20 - letectvo, C20 – ochrana utajovaných skutočností, G60 – čestná stráž, H10 – vojenské zdravotníctvo, P10 - vojenská polícia, S18 – vojenská duchovná služba a U10 – vojenský manažment a výcvik.
viac... 
 
27. ZVŠK v mimoriadnom termíne ukončený
Dňa 3. júna 2022 sa v aule AOS uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti ukončenia 27. Základného veliteľsko-štábneho kurzu (27. ZVŠK), organizovaného Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
viac... 
 
Účastníci kurzu ZVŠK navštívili miesta bojov o Liptovský Mikuláš
Súčasťou programu mimoriadneho 27. Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) je aj ukážka miest bojov o Liptovský Mikuláš v roku 1945. Účastníci kurzu sa dňa 10. mája 2022 zúčastnili praktického zamestnania v teréne, priamo v priestore Háj-Nicovô.
viac... 
 
27. Základný veliteľsko-štábny kurz v novom termíne otvorený
Dňom 19. apríla 2022 nastúpilo do 27. základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) 47 príslušníkov rezortu obrany SR. Kurz na základe požiadavky OS SR je otvorený v mimoriadnom termíne 19. 4. – 3. 6. 2022.
viac... 
 
ISOC 26 bol slávnostne ukončený
V poradí už 26. ISOC - Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 14. apríla 2022 v priestoroch oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS).
viac... 
 
Úspešné ukončenie 27. DKAVŠ
V dňoch 11. marca a 1. apríla 2022 sa v priestoroch Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné ukončenie 27. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (27. DKAVŠ) za účasti prorektora pre vzdelávanie plk. Ing. Aurela Sabóa, PhD. a riaditeľa centra vzdelávania plk. Ing. Jozefa Wesselényiho, Ph.D.
viac... 
 
Ocenenie za výkon štátnej služby 
Pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky udelil náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ing. Daniel Zmeko rozkazom zo 7. decembra 2021 ocenenie za výkon štátnej služby našim kolegom, profesionálnym vojakom Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
viac... 
 
Slávnostné otvorenie 28. DKAVŠ 
V Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) bol 28. februára 2022 slávnostne otvorený 28. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ).
viac... 
 
Začal ISOC 26
26. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol otvorený v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 14. februára 2022 úvodnou prezentáciou, v ktorej náčelník oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Ing. Jozef Kuchta predstavil jeho účastníkom poslanie, štruktúru a úlohy akadémie a oboznámil ich s priebehom kurzu.
viac... 
 
Kurz plánovania operácií na taktickej úrovni velenia
Oddelenie medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika na základe požiadavky príslušníkov Vojenskej polície, ku ktorej sa pridali i príslušníci 2. mechanizovanej brigády Prešov, organizovalo v termíne 7. - 18. 2. 2022 kurz „Decision Making Process at Tactical Level“.
viac... 
 
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
Certifikovaný týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“, sa už po 7. krát konal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) s cieľom oboznámiť sa s plánovaním vojenských operácií podľa štandardov NATO.
viac... 
 
 späť
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021