Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 

13. medzinárodná vedecká konferencia
 
NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2022
 
20. – 21. 10. 2022

 
Liptovský Mikuláš
 


 
© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022