Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022
20. - 21. októbra 2022

Liptovský Mikuláš
 

Cieľ konferencie:
 
   Zhodnotenie aktuálneho stavu vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a nové aspekty jej smerovania.
 
Tematické okruhy:
 • medzinárodné vzťahy a formovanie globálneho bezpečnostného prostredia
  (globálne hrozby a problémy ľudstva; asymetrický ozbrojený konflikt; riešenie globálnych problémov zo strany najväčších svetových aktérov; participácia vojenských a nevojenských aktérov pri riešení kríz; dodržiavanie a ochrana ľudských práv, rozvoj demokracie)
 • národná bezpečnosť ako objekt výskumu, formovania a realizácie bezpečnostnej politiky štátu
  (bezpečnostný systém štátu a riešenie krízových situácií; formovanie vnútornej bezpečnosti štátu, príprava legislatívy a bezpečnostných strategických dokumentov štátu; participácia ozbrojených síl demokratického štátu na zaisťovaní vnútornej bezpečnosti)
 • konšpiračné teórie a hoaxy a ich vplyv na bezpečnosť
 • súčasná bezpečnostná veda a ďalšie smery jej rozvoja
 • miesto a úlohy ozbrojených síl pri predchádzaní a riešení konfliktov
  (požiadavky na spôsobilosti súčasných a budúcich ozbrojených síl, skúsenosti z MKM)
 
Rokovací jazyk:
   anglický, český, slovenský.
 

Organizátor nezabezpečuje tlmočenie.
Členenie panelov a sekcií bude zohľadňovať skupiny rokovacích jazykov.
© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022