Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022
20. - 21. októbra 2022

Liptovský Mikuláš
 

Registrácia
 

 
Registrácia už nie je možná.
 

© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022