Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022
20. - 21. októbra 2022

Liptovský Mikuláš
 

Vydavateľské údaje

Organizátor akceptuje príspevky, ktoré súvisia so stanoveným cieľom konferencie, sú v súlade so stanovenými tematickými okruhmi a neboli doteraz nikde publikované. Autori nebudú za príspevky odmeňovaní. Príspevky budú recenzované a po pozitívnom recenzovaní budú publikované v konferenčnom zborníku.
 
Organizátor žiada o dodržanie stanoveného rozsahu – do 20 strán a stanoveného formátu.
 
Formát k dispozícii tu.
 
Text príspevku poslať elektronicky na adresu  juraj.simko@aos.sk.
 
Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú po dohode s autorom publikované v časopise „Vojenské reflexie“ (vr.aos.sk), ktorý je registrovaný v databázach ERIH Plus a DOAJ.
 
© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022