Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022
20. - 21. októbra 2022

Liptovský Mikuláš
 

Záštita:
PhDr. Jaroslav NAĎ, PhD.
minister obrany Slovenskej republiky

Garanti konferencie:
 • doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D., rector, University of Defence Brno, Czech Republic
 • prof. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD., rektorka, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
 • Dr Juliusz PIWOWARSKI, rektor, APEIRON Academy of Security of Public and Individual in Krakow, Poland
 • COL Dr. hab. Dariusz MAJCHRZAK, vice-rector for military issues, War Studies University Warsaw, Poland
 • Brig. Gen. Dr. Árpád POHL, dean, Faculty of Military Sciences and Officer Training, National University of Public Service Budapest, Hungary
 • doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., dekan, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., vedúci katedry bezpečnosti a obrany, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Vedecký výbor:
 • doc. Ing. Lubomír BELAN, PhD., Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • prof. Ing. Martina BLAŠKOVÁ, PhD., Police Academy of the Czech Republic Prague, Czech Republic
 • COL Prof. Vasile CARUTASU, PhD., Land Forces Academy Sibiu, Romania
 • Dr. Wojciech CZAJKOWSKI, APEIRON Cracow, Poland
 • doc. Ing. Dr. Štefan DANICS, Ph.D., Police Academy of the Czech Republic Prague, Czech Republic
 • Dr. Tomasz DUKIEWICZ, University of Opole, Opole, Poland
 • doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • COL Assoc. Prof. Sasho S. EVLOGIEV, PhD., Faculty Artillery, AD and CIS Shumen, Bulgaria
 • MAJ. Tibor FARKAS, PhD., National University of Public Service, Budapest, Hungary
 • PhDr. Libor FRANK, Ph.D., University of Defence Brno, Czech Republic
 • COL Assoc. Prof. Eng. Laurian GHERMAN, PhD., Air Force Academy Brașov, Romania
 • prof. PhDr. František HANZLÍK. CSc., University of Defence Brno, Czech Republic
 • plk. gšt. v. z. doc. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD. et PhD., MBA, MSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
 • doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • COL prof. Klára S. KECSKEMÉTHY, PhD., National University of Public Service, Budapest, Hungary
 • doc. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D., University of Defence Brno, Czech Republic
 • prof. Dr hab. Dariusz KOZERAWSKI, Jagiellonian University Krakow, Poland
 • COL prof. Zoltan KRAJNC, PhD., National University of Public Service, Budapest, Hungary
 • doc. Ing. Karel KUBEČKA, Ph.D., AMBIS Prague, Czech Republic
 • doc. Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD., Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI, Univerzity of Wroclaw, Poland
 • Ing. Ján MAREK, PhD. MBA, Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK, War Studies University Warsaw, Poland
 • ks. dr hab. Miroslaw A. MICHALSKI, WSB Toruň, Poland
 • Ing. Ján MIŠÍK, PhD., Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • prof. Ing. Jana MŰLLEROVÁ, PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
 • Assoc. Prof. Marijana MUSLADIN, Ph.D. - University of Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia
 • COL Dr. hab. inż. Jacek NARLOCH, Military Univerzity of Land Forces Wroclaw, Poland
 • prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • Assoc. Prof. Antoni OLAK, WSPA Lublin / PWSTE Jarosław, Poland
 • gen. mjr. Ing. Ivan PACH, Pozemné sily OS SR, Slovenská republika
 • COL dr. hab. Przemyslaw PAŻDZIOREK, War Studies University Warsaw, Poland
 • Assoc. Prof. Elitsa PETROVA, DSc., National Military University Veliko Tarnovo, Bulgaria
 • Dr hab. Andrzej PIECZYWOK, Kazimierz Wielky University Bydgoszcz, Poland
 • doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D., University of Defence Brno, Czech Republic
 • doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D., University of Defence Brno, Czech Republic
 • dr. hab. Adam RADOMYSKI, Polish Air Force University in Dęblin, Poland
 • RSDr. Petr ROŽŇÁK, CSc., AMBIS Prague, Czech Republic
 • doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD., Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • Dr. hab. Henryk SPUSTEK, University of Opole, Opole, Poland
 • Mgr. Richard STOJAR, Ph.D., University of Defence Brno, Czech Republic
 • plk. Mgr. Ing. Pavel ŠVELKA, Sily pre špeciálne operácie OS SR, Slovenská republika
 • dr. hab. inż. Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI, Military Univerzity of Land Forces Wroclaw, Poland
 • brig. gen. Ing. Róbert TÓTH, Vzdušné sily OS SR, Slovenská republika
 • Assoc. Prof. Inga URIADNIKOVA, CSc., National poletechnical university Odessa, Ukraine
 • doc. Mgr. Jaroslav UŠIAK, PhD., UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • doc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD., Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • Assoc. Prof. Vasiľ ZAPLATINSKIJ, PhD. National Aviation University Kyiv, Ukraine
 • COL (RES) Mariusz WOJCISZKO, Ph.D., War Studies University Warsaw, Poland
 

Organizačný výbor:
 • doc. Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD. - predseda
 • Ing. Daniel BREZINA, PhD.
 • Katarína ERHARDTOVÁ
 • Ing. Ján MAREK, PhD. MBA
 • JUDr. Tomáš MARTAUS
 • Ing. Ján MIŠÍK, PhD.
 • Ing. Rudolf PÁSTOR
 • Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD.
© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022