Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022
20. - 21. októbra 2022

Liptovský Mikuláš
 

Kontakt
 
Predseda organizačného výboru
 doc. Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD. +421 (0)960 422620
 ivan.majchut@aos.sk
 
Finančné záležitosti
 Katarína ERHARDTOVÁ +421 (0)960 422874
 katarina.erhardtova@aos.sk
 
Publikačné záležitosti
 Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD. +421 (0)960 422618
 juraj.simko@aos.sk
 
© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022