Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022
20. - 21. októbra 2022

Liptovský Mikuláš
 

Dôležité dátumy
 
Registrácia (cez internetový registračný formulár) 20. september 2022
Zaslanie plného textu príspevku 20. september 2022
Oznámenie o akceptácii príspevku 20. september 2022
Uhradenie konferenčného poplatku   1. október 2022
Zverejnenie detailného programu konferencie 15. október 2022
 
© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022