Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022
20. - 21. októbra 2022

Liptovský Mikuláš
 

Zoznam  prihlásených

    1.  por. Mgr. Michaela Zátureczká, MO SR, Slovenská republika
    2.  plk. gšt. v. z. doc. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD. et PhD., MBA, MSc., Akadémia Policajného zboru
    3.  Péter Szitás, National University of Public Service
    4.  Klačko Lubomír, PhDr., Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 81370 Bratislava, SR
    5.  Dudáková Ľubica, Ing., Mgr., Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 81370 Bratislava, SR
    6.  kpt. Ing. Martin Bakič, MO SR, Slovenská republika
    7.  Dr. Jindřich Nový, Ph.D., Policejní akademie České republiky Praha, Česko
    8.  kpt. JUDr. Iveta Novotná, Katedra bezpečnosti a obrany, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
    9.  Prof. Col. Klára Sipos Kecskeméthy, CSc, National University of Public Service
    10.  prof. Pavel Nečas, Fakulta politických vied a medzinárodnych vzťahov, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica
    11.  Martin, Joščák, Ing, pplk, AOS gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
    12.  Mgr. Lenka Nagyová, SOŠ PZ Pezinok
    13.  pplk. Ing. ALexander HUGYÁR, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, SR
    14.  pplk. Ing. Alexander HUGYÁR, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, SR
    15.  Ing. Antonín NOVOTNÝ, Ph.D., Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, UO Brno
    16.  Miroslav Mušinka, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
    17.  npor. JUDr. Milan Kusák, 2. brigáda vzdušných síl Zvolen, Slovenská republika
    18.  plk. PhDr. Matej Polaček, MBA, KR PZ v Nitre, Piesková 32
    19.  plk. Mgr. Dušan Plešivčák, KR PZ v Nitre, Piesková 32
    20.  kpt. Mgr. Norbert Varga, KR PZ v Nitre, Piesková 32
    21.  kpt. Mgr. Karolína Tóthová, KR PZ v Nitre, Piesková 32
    22.  kpt. Mgr. Erika Čenščáková, KR PZ v Nitre, Piesková 32
    23.  Prof. Col. Zoltan Krajnc PhD, University of Public Service, Budapest, Hungary
    24.  kpt. Mgr. Michaela Ulehlová, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Kollárova 31
    25.  kpt. Mgr. Michaela Ulehlová, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Kollárova 31
    26.  plk. Mgr. Ľubomír Vričan, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Kollárova 31
    27.  PhDr. Róbert TOMÁŠEK, AOS gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš
    28.  Petr Křížek, Ing. , Ph.D., plk. v.z., Centrum bezpečnostních a strategických studií UO Brno, Kounicova 65, Brno 66210, ČR
    29.  Dominika, Černáková, PhDr., Sekcia ľudských zdrojov MO SR
    30.  Dominika, Černáková, PhDr., Sekcia ľudských zdrojov MO SR
    31.  doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., MBA, AMBIS, a.s. Česká republika
    32.  JUDr. Jan Horecký, Ph.D., AMBIS, a.s. Česká republika
    33.  Anna, Ďurfina, JUDr. Ing. PhD. et PhD., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, U Santošky 17, 190 00 Praha, Česká republika
    34.  Tibor FARKAS, University of Public Service
    35.  Ing. Viera Frianová, PhD., Katedra logistického zabezpečenia, AOS, Demänová 393, 031 01 Lipt. MIkuláš, SR
    36.  Norbert Świętochowski, associated professor, Military University of Land Forces
    37.  Ing. Marika Húleková, AOS
    38.  Mgr. Marek Dvořáček, Masarykova univerzita, Joštova 10; 602 00 Brno, Česká republika
    39.  Mgr. Marek Dvořáček, Masarykova univerzita, Joštova 10; 602 00 Brno, Česká republika
    40.  mjr. Ing. Peter Poláček, AOS gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
    41.  Michal Bartoš, Mgr., kpt., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, SR
    42.  npor. JUDr. Michaela Šimonová, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, SR
    43.  Ing. Ivan Bystriansky, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš
    44.  Marián Ležovič, Mgr., Fakulta politických vied a medzinárodnych vzťahov, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica
    45.  Jozef Trochan, Mgr., plk., AOS gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
    46.  Col. Tamás Berek PhD, National University of Public Service, Hungária Krt. 9-11, Budapest, Hungary
    47.  Col. Tamás Berek PhD, National University of Public Service, Hungária Krt. 9-11, Budapest, Hungary
    48.  Col. Tamás Berek PhD, National University of Public Service, Hungária Krt. 9-11, Budapest, Hungary
    49.  Col. Tamás Berek PhD, National University of Public Service, Hungária Krt. 9-11, Budapest, Hungary
    50.  Col. Tamás Berek PhD, National University of Public Service, Hungária Krt. 9-11, Budapest, Hungary
    51.  Mjr. Ing. Mgr. Juraj Pagáčik, Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie
    52.  prof. nzw. dr hab. Antoni OLAK, MBA, PWSTE im. Ks. Bronisława Markiewicza, ul. Czarnieckiego 16, 37-500; WSPiA w Lublinie , ul. Bursaki 12, 20-150 lublin
    53.  Mgr. Inż. Maciej Maruszak, POO PCK , 35-305 J. III Sobieskiego 3; UMB Banska Bustrica Faculta of Politycal Science
    54.  Mgr. Bożena Konecka-Szydełko, WSSE w Rzeszowie 35-959, Rzeszów, ul. Wierzbowa 16; UMB v Banska Bystrica Faculta of Politycal Science and International Relations
    55.  kpt. Ing. Monika Saganová, Veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády, Tovarnícka, Topoľčany, Slovensko
    56.  Tatiana Fábryová, Mgr., npor., Ozbrojené sily SR, Slovenská republika
    57.  Martin Ondruš, Mgr., npor., MO SR, Slovenská republika
    58.  Mgr. Juraj Klátik, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
    59.  Bożena Konecka-Szydełko Mgr., UMB v Banska Bistrica, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
    60.  Dorota Włodyka-Tyczyńska Mgr., Úrad hospodárstva s majetkom mesta Rzeszów 35-002 Rzeszów, Námestie obetí geta 3 Poľsko
    61.  Mgr. Alexander Horvath, MBA, BOŠ
    62.  kpt. Mgr. Marián Šiška, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
    63.  PhDr. Veronika Gašková, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
    64.  doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., FVL UO
    65.  Miroslav Sedlák, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Demenovská cesta 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
    66.  Ing. Marek Hargaš, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Demenovská cesta 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
    67.  Ing. Marek Hargaš, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Demenovská cesta 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
    68.  JUDr. Petra Martaus, AOS v LM
    69.  Ivan Procházka, Ing., Štatistický úrad SR
    70.  plk. Zoltán KATREBA, GŠ OS SR
    71.  pplk. Ing. Radoslav KALUŽA, Generálny štáb OS SR
 
 späť
© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022