UNIVERZITA TRETIEHO VEKU     Fotogaléria UTV
 
      UTV 2020/2021, Ukončenie 2. ročníka AJ 18. 6. 2021
      UTV 2020/2021, Otvorenie akademického roku 2020/2021
 
      UTV 2018/2019, Exkurzia študentov na Vrbické pleso a Ostredok
      UTV 2018/2019, Exkurzia študentov na Veľké Borové
      UTV 2018/2019, Promócie študentov UTV
      UTV 2018/2019, Exkurzia UTV 2018/2019 - Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
 
      UTV 2015/2016, Exkurzia odboru Environmentálna výchova - Jánska dolina, Stanišovská jaskyňa
      UTV 2015/2016, Imatrikulácia nových študentov UTV, 29. 9. 2015
 
      UTV 2014/2015, Promócie študetnov UTV, 25. 6. 2015
      UTV 2014/2015, Exkurzia študentov 1. ročníka UTV, Žiarska dolina - ukážka práce Horskej služby
      UTV 2014/2015, Exkurzia študentov 1. ročníka UTV, Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
      UTV 2014/2015, Študijná cesta - Liptovské Revúce, 21. 10. 2014
      UTV 2014/2015, Imatrikulácia
 
      UTV 2013/2014, Hodina TV pre seniorov, 23. 6. 2014
      UTV 2013/2014, Študijná cesta - Návšteva svišťov v Žiarskej doline, 18. 6. 2014
      UTV 2013/2014, Prednáška - Enviromentálna výchova, 11. 6. 2014
      UTV 2013/2014, Študijná cesta - Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
      UTV 2013/2014, Študijná cesta - Prečerpávacia vodná elektráreň Liptovská Mara
      UTV 2013/2014, Študijná cesta - Zvernica Paliesky
      UTV 2013/2014, Študijná cesta - Múzeum Janka Kráľa
      UTV 2013/2014, Študijná cesta - Liptovské Revúce
      UTV 2013/2014, Imatrikulácia nových prvákov
 
      Letná univerzita seniorov 16. - 18. júl 2013
 
      UTV 2012/2013, Študijná cesta - Botanická záhrada, Tatranská Lomnica
      UTV 2012/2013, Exkurzia v synagóge v Liptovskom Mikuláši a múzeu Janka Kráľa
      UTV 2012/2013, Prednášky pre prvý ročník - všeobecný
      UTV 2012/2013, Študijná cesta - Liptovské Revúce
      UTV 2012/2013, Imatrikulácia
      UTV 2012, Semestrálne skúšky - 2. ročník
      ARCHEO Pustý hrad - Zvolen 2012
      Olympiáda seniorov 2012
 
      UTV 2011/2012
 
 
 
      Zasadnutia ASUTV a SAACV 26.11.2015
 
 
späť
  
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021