UDALOSTI 2021  

 
Slávnostné promócie absolventov AOS
Slávnostné promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) sa uskutočnili v piatok 2. júla 2021 v priestoroch auly AOS. 68 čerstvých absolventov inžinierskeho a magisterského štúdia v štyroch študijných programoch bolo pasovaných do prvej dôstojníckej hodnosti poručík.
viac... 
 
Slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka univerzity tretieho veku
Univerzita tretieho veku (UTV) je súčasťou Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) už viacero rokov. Jej poslaním je vhodnou formou poskytnúť vzdelanie seniorom a starším ľuďom v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v SR.
viac... 
 
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
V priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) prebiehal v dňoch 14. - 18. júna 2021 týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“.
viac... 
 
Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (CV AOS) v spolupráci so Sekciou kontroly Ministerstva obrany SR (SEKO MO SR) organizovalo v dňoch 07. - 10. 6. 2021 krátkodobý odborný kurz s názvom „Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností“.
viac... 
 
Ukončenie kurzu ISOC 24
Dňa 4. júna 2021 bol v priestoroch odd. medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) slávnostnou ceremóniou ukončený Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa konal 1.-12. februára 2021 online a následne 26.4. - 4.6.2021 prezenčne.
viac... 
 
Úspešné ukončenie 25. DKAVŠ
Dňa 14. mája 2021 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (25. DKAVŠ) v aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 
Prestížny kurz „Commando“ vo Francúzsku
V dňoch 10. apríla až 7. mája 2021 sa uskutočnil významný a zároveň veľmi náročný mesačný francúzsky vojenský kurz typu „Commando“.
viac... 
 
26. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
Päťdesiatjeden profesionálnych vojakov OS SR nastúpilo dňa 3. mája 2021 do 26. Základného veliteľsko-štábneho kurzu.
viac... 
 
Ukončenie 18. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Mimoriadny 18. vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK), v gescii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS), bol realizovaný v termíne od 25. januára do 30. apríla 2021.
viac... 
 
Kurzy plánovania pre ukrajinských dôstojníkov
Na základe spolupráce Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl (OddMK) s vojenskými vzdelávacími inštitúciami na Ukrajine zorganizovalo OddMK online školenie, čím vyhovelo veľkému dopytu z ukrajinských akadémií a univerzít.
viac... 
 
Otvorenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 bol na základe požiadavky Generálneho štábu OS SR dňa 15. februára 2021 otvorený mimoriadny 25. DKAVŠ.
viac... 
 
Úspešné ukončenie 24. DKAVŠ
V termíne od 30. novembra 2020 do 12. februára 2021 organizovalo Centrum vzdelávania AOS 24. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Online konferencia Operačný plánovací proces
Od 16. do 18. februára prebiehala online konferencia COPD/OPP Orientation Conference pre Výcvikové stredisko ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny.
viac... 
 
Začal sa ISOC 24
24. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course bol v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika otvorený dňa 1. februára 2021.
viac... 
 
18. vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený
Na základe požiadavky Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol dňa 25. januára 2021 otvorený mimoriadny 18. vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK).
viac... 
 
 späť
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021