AKTUALITY  

Slávnostné ukončenie kurzu ISOC 28  
28. ISOC - Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, bol ukončený slávnostnou ceremóniou vo štvrtok 6. apríla 2023 v priestoroch oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (AOS).
viac... 
 
29. DKAVŠ ukončili ďalší absolventi
V termíne od 26. septembra 2022 do 17. marca 2023 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 29. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (29. DKAVŠ) v 5 vojenských odbornostiach: A10 – protivzdušná obrana, A50 inžinierska letecká služba,I10 – spravodajstvo a elektronický boj, G30 – ženijná podpora a EOD a L10 – logistika.
viac... 
 
Spolupráca s „National Guard Indiana“ 
Na základe Memoranda o porozumení medzi Národnou gardou štátu Indiana (NGI) a Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS), vypomáha s výukou v kurze ISOC 28 americký inštruktor, major Brandon Clark. .
viac... 
 
Slovenský veľvyslanec Urban Rusnák prednášal v 28. ZVŠK 
Súčasťou programu 28. základného veliteľsko-štábneho kurzu (28. ZVŠK) je aj Modul „Bezpečnosť a obrana“, v rámci ktorého prednášal zamestnanec Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, veľvyslanec Mgr. Urban Rusnák Ph.D.
viac... 
 
Otvorili sme 28. základný veliteľsko-štábny kurz
Na základe požiadavky Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) bol dňa 27. 2. 2023 otvorený 28. základný veliteľsko-štábny kurz (28. ZVŠK). Do 28. ZVŠK organizovaného centrom vzdelávania na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) nastúpilo v termíne od 27. februára do 5. mája 67 dôstojníkov rezortu MO SR.
viac... 
 
29. DKAVŠ ukončilo ďalších 28 absolventov
29. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl bol organizovaný Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v termíne od 26. septembra do 10. februára 2023 aanastúpilo doň 78 profesionálnych vojakov a vojačiek OS SR.
viac... 
 
Dôstojnícky zbor OS SR posilní 23 nových absolventov
Dnes vstúpilo do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR 23 nových absolventov Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl. V aule Akadémie ozbrojených síl ich do hodnosti poručík, nadporučík a kapitán slávnostne pasoval prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel Sabó, PhD.
viac... 
 
 Udalosti v roku 2022
 
 Udalosti v roku 2021
 
 Udalosti v roku 2020
 
 Udalosti v roku 2019
 
 Udalosti v roku 2018
 
 Udalosti v roku 2017
 
 Udalosti v roku 2016
 
 Udalosti v roku 2015
 
 Udalosti v roku 2014
 
 Udalosti v roku 2013
 
 Udalosti v roku 2012
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021