Udalosti 2014

ISOC 13 - ukončený
Trinásty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý prebiehal na pôde Akadémie ozbrojených síl bol úspešne ukončený dňa 27. novembra 2014.
viac... 
 
ISOC 13 - ukončený
Trinásty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý prebiehal na pôde Akadémie ozbrojených síl bol úspešne ukončený dňa 27. novembra 2014.
viac... 
 
Kľúčové kompetencie manažéra
Už 9. rok realizuje Katedra manažmentu AOS vzdelávací cyklus pod názvom „Kľúčové kompetencie manažéra“, ktorý pozostáva zo série šiestich odborných kurzov. Posledný kurz zameraný na „manažment ľudských zdrojov“ sa uskutočnil v AOS v dňoch 10. - 12. novembra 2014.
viac... 
 
Futsalový turnaj centra vzdelávania opäť medzinárodný
Už šiestykrát sa v poslednú októbrovú stredu 2014 v športovej hale AOS uskutočnil futsalový turnaj "O putovný pohár riaditeľa Centra vzdelávania AOS".
viac... 
 
"International Day" na ISOCu
Dňa 9. 10. 2014 sa v priestoroch ISOCu konal "International Day", ktorý oficiálne otvoril veliteľ ISOC pplk. Ing. Jozef Wesselényi za účasti prorektora pre vedu doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD.
viac... 
 
Základy pedagogiky
Katedra spoločenských vied a jazykov (SVaJ) a Centrum vzdelávania AOS organizovali v dňoch 6. - 10. októbra 2014 kurz „Základy pedagogiky“.
viac... 
 
Etiketa manažéra
„Kľúčové kompetencie manažéra“ - vzdelávací kurz so 6 tematickými modulmi úspešne organizuje Katedra manažmentu AOS už deviaty rok.
viac... 
 
Začal v poradí 11. DKAVŠ
Dňa 6. 10. 2014 bol na pôde AOS pplk. Ing. Milanom Švrlom slávnostne otvorený 11. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Diversity Icebreaker - seminár na ISOCu
Dňa 26. septembra 2014 sa v priestoroch ISOCu v AOS konal historicky prvý seminár v podmienkach OS SR na tému "Diversity Icebreaker".
viac... 
 
Imatrikulácia v Univerzite tretieho veku
V Centre vzdelávania AOS bol 23. septembra 2014 otvorený v poradí už šiesty 1. ročník Univerzity tretieho veku pri AOS.
viac... 
 
Otvorenie kurzu ISOC 13
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC slávnostne otvoril rektor AOS dňa 22. septembra 2014.
viac... 
 
Metrológia v rezorte obrany SR
Katedra elektroniky AOS pripravila krátkodobý odborný kurz zameraný na metrológiu v rezorte obrany SR.
viac... 
 
Otvorenie 19. ZVŠK
Za účasti zastupujúceho riaditeľa Centra vzdelávania AOS bol dňa 3. septembra 2014 otvorený 19. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 
VODK pre absolventov AOS 2014
Dňa 25. 7. 2014 bol ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre absolventov AOS.
viac... 
 
11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz úspešne ukončený
V AOS bol na základe mimoriadnej požiadavky OS SR realizovaný 11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS.
viac... 
 
7 úspešných absolventov 9. Práporčíckeho kurzu
Prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika plk. Ing. Ľubomír Matta dňa 27. 6. 2014 slávnostne ukončil v poradí 9. Práporčícky kurz.
viac... 
 
5. Futsalový turnaj CV
Dňa 18. júna 2014 v popoludňajších hodinách sa v športovej hale AOS uskutočnil piaty futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania.
viac... 
 
Kurz operátorov a administrátorov rádiových technológií Tadiran
Postupná modernizácia komunikačných systémov a ich zavedenie aj v 2. mb Pozemných síl OS SR si vyžaduje vyškolenie operátorov a administrátorov rádiových technológií Tadiran.
viac... 
 
Kurz projektových manažérov
V týždni od 2. do 6. júna 2014 sa na Katedre manažmentu AOS uskutočnil kurz „Projektový manažment“.
viac... 
 
9. Práporčícky kurz otvorený
Riaditeľ Centra vzdelávania AOS slávnostne otvoril 3. júna 2014 v poradí 9. Práporčícky kurz.
viac... 
 
Absolventi VODK 2014
Po dennom štúdiu na AOS sú DKAVŠ a VODK ďalším spôsobom doplnenia vzdelania dôstojníkov pre potreby Ozbrojených síl SR.
viac... 
 
Ukončenie kurzu sieťovej bezpečnosti
Na Katedre informatiky AOS uskutočnili kurz sieťovej bezpečnosti podľa učebných osnov projektu Cisco sieťovej akadémie.
viac... 
 
Kurz o správnom konaní
Odborný kurz „Správne konanie v 1. stupni“ realizovala Katedra bezpečnosti a obrany AOS v dňoch 15. - 16. apríla 2014.
viac... 
 
Kurz C2-SYS-TS
V priestoroch Katedry informatiky AOS sa v dňoch 7. - 11. apríla 2014 uskutočnilo základné školenie užívateľov C2-SYS-TS.
viac... 
 
Pasívne rádiotechnické systémy v OS SR
Kurz „Pasívne rádiotechnické systémy“ sa uskutočnil v dňoch 7. – 11. apríla 2014 v priestoroch Katedry elektroniky AOS.
viac... 
 
11. Vyšší – veliteľsko štábny kurz otvorený
Dňa 8. 4. 2014 bol prorektorom pre vojenské veci slávnostne otvorený v poradí 11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz, ktorý organizuje Centrum vzdelávania AOS v súčinnosti s katedrami a ďalšími zložkami akadémie.
viac... 
 
Efektívne využitie frekvencií
Katedra elektroniky AOS v jarnom období (31. 3. až 4. 4. 2014) vykonala krátkodobý odborný kurz s názvom „Elektromagnetická kompatibilita a manažment frekvencií pre špecialistov OS SR“.
viac... 
 
10. Vyšší veliteľsko - štábny kurz ukončený
Jubilejný 10. Vyšší veliteľsko - štábny kurz bol slávnostne ukončený v AOS dňa 14. marca 2014.
viac... 
 
Ochrana životného prostredia vo vojenskej sfére
Odborný kurz „Manažment ochrany životného prostredia v Ozbrojených silách SR“ má v AOS už svoju tradíciu...
viac... 
 
Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach
Už 22. ročník odborného seminára s podtextom „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ sa konal 27. februára 2014 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 
Príslušníci vojenskej polície na kurze v CV/ISOC
V priestoroch medzinárodného kurzu ISOC sa uskutočnil v poradí piaty krátkodobý odborný kurz pod názvom "Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia".
viac... 
 
Ukončenie kurzu VODK pre odbornosť vojenské zdravotníctvo
V organizačnej pôsobnosti Centra vzdelávania AOS bola 7. februára 2014 ukončená odborná príprava 10 príslušníkov Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu (VODK).
viac... 
 
Kľúčové kompetencie manažéra
Na pôde AOS sa v rámci krátkodobých odborných kurzov, ktoré už tradične organizuje Katedra manažmentu AOS, uskutočnil 1. modul kurzu Kľúčové kompetencie manažéra - „Základy manažmentu“.
viac... 
 
 späť
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021