Udalosti 2019

Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC 21
Slávnostnou ceremóniou bol 6. decembra 2019 ukončený 21. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorého sa zúčastnilo 18 dôstojníkov z Českej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny.
viac... 
 
Záverečné skúšky účastníkov 21. DKAVŠ – VVP
Vedomosti študentov 21. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS.
viac... 
 
Ukončenie 24. základného veliteľsko – štábneho kurzu
24. základný veliteľsko-štábny kurz, ktorý bol v gescii Centra vzdelávania AOS, prebiehal v termíne od 23. septembra do 29. novembra 2019.
viac... 
 
Ukončenie 20. DKAVŠ v 14 vojenských odbornostiach
V termíne od 4. marca 2019 až do 22. novembra 2019 bol Centrom vzdelávania AOS organizovaný 20. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl v 14 vojenských odbornostiach.
viac... 
 
Návšteva predstaviteľov War College z Iraku
AOS navštívila v dňoch 26. - 27. 9. 2019 delegácia štyroch generálov z Vojenskej fakulty (War College) Univerzity obrany vojenských štúdií v Bagdade (Irak).
viac... 
 
Začal sa v poradí 21. DKAVŠ
V Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika bol 23. septembra 2019 slávnostne otvorený 21. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Začal sa 24. základný veliteľsko-štábny kurz
Dňa 23. septembra 2019 nastúpilo do 24. základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) organizovaného centrom vzdelávania 32 profesionálnych vojakov.
viac... 
 
Slávnostná imatrikulácia UTV
Slávnostnou imatrikuláciou bol dňa 19. septembra 2019 otvorený už 11. ročník Univerzity tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl.
viac... 
 
Ukončenie Doplňujúceho pedagogického štúdia 2017-2019
Záverečnými skúškami v dňoch 9. - 11. júla 2019 ukončilo 8 príslušníkov rezortu obrany externé dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré garantovala Katedra spoločenských vied a jazykov AOS.
viac... 
 
Univerzita tretieho veku ukončila ďalší akademický rok
Dňa 7. júna 2019 sa uskutočnili slávnostné promócie univerzity tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
viac... 
 
Univerzita tretieho veku na exkurziách
Študenti univerzity tretieho veku sa v rámci odboru environmentálna výchova zúčastnili na dvoch terénnych exkurziách.
viac... 
 
Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
Centrum vzdelávania AOS v spolupráci so Sekciou kontroly MO SR zorganizovalo v dňoch 11. - 13. júna 2019 „Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností“.
viac... 
 
Metrológia v rezorte obrany
Centrum vzdelávania AOS v spolupráci s Generálnym štábom OS SR a Centrom metrológie a skúšobníctva zorganizovalo v dňoch 4. - 6. júna 2019 kurz „Metrológia v rezorte obrany SR“.
viac... 
 
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO pre VVŠK
V priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov CV AOS konal Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO pre 22 študentov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu.
viac... 
 
Samostatný štábny nácvik 16. VVŠK
Od 27. mája 2019 sa účastníci 16. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu zúčastňujú dvojtýždňového samostatného štábneho nácviku.
viac... 
 
Univerzita tretieho veku na exkurzii v Ústave včelárstva
Absolventi kurzu „Včelie produkty pre výživu, zdravie i krásu“ navštívili dňa 29. apríla 2019 Výskumný ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku.
viac... 
 
Ukončenie kurzu ISOC 20
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý začal 25. februára 2019, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 26. apríla 2019.
viac... 
 
Kurz „Vyzbrojovanie I“
V AOS sa v dňoch 8. - 12. apríla 2019 uskutočnil kurz „Vyzbrojovanie I“, ktorý organizovala Katedra logistického zabezpečenia AOS.
viac... 
 
15. futsalový turnaj riaditeľa centra vzdelávania
V športovej hale AOS sa 8. apríla 2019 uskutočnil 15. futsalový turnaj „O putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania“.
viac... 
 
Ukončenie 19. DKAVŠ v najpočetnejších odbornostiach
V termíne od 24. septembra 2018 do 29. marca 2019 bol Centrom vzdelávania AOS organizovaný 19. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) v najpočetnejších vojenských odbornostiach.
viac... 
 
Logistika I.
Katedra logistického zabezpečenia AOS realizovala v dňoch 18. - 20. marca 2019 odborný kurz „Logistika I“.
viac... 
 
Otvorenie 16. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Dňa 11. marca 2019 sa na pôde AOS začal 16. vyšší veliteľsko-štábny kurz, ktorý svojím príhovorom slávnostne otvoril prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD.
viac... 
 
Začal sa v poradí 20. DKAVŠ
V AOS bol 4. marca 2019 slávnostne otvorený 20. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Kurz náčelníkov kontrolných technických staníc
Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl organizovala v dňoch 4. - 8. marca 2019 odborný kurz pre náčelníkov kontrolných technických staníc (N KTS) v Ozbrojených silách SR.
viac... 
 
Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
Školiace pracovisko elektrotechnikov v AOS organizovalo už 27. ročník odborného seminára s názvom „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách“ s podtitulom Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov.
viac... 
 
Začal sa ISOC 20
20. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol otvorený v AOS dňa 25. februára 2019.
viac... 
 
Rastrová a vektorová grafika
V dňoch 18. - 22. februára 2019 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl konal odborný kurz s názvom „Rastrová a vektorová grafika“.
viac... 
 
 
 späť
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021